5 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Scrum Master

Scrum Master: rola w zespole Scrumowym odpowiedzialna za prowadzenie, coaching, nauczanie i asystowanie zespołowi Scrumowemu i jego środowisku we właściwym zrozumieniu i korzystaniu ze Scruma.

Related Entries