Leksykon
Rejestr Sprintu

Rejestr Sprintu

Rejestr Sprintu (ang. Sprint Backlog) to zbiór elementów Rejestru Produktu, które zostały wybrane do realizacji w bieżącym Sprincie. Są one rozszerzone o plan dostarczenia Przyrostu Produktu i realizacji Celu Sprintu. Poprzez Rejestr Sprintu Zespół prognozuje, które funkcjonalności zostaną włączone do kolejnego Przyrostu i jaką pracę trzeba wykonać aby te funkcjonalności dostarczyć w postaci “Ukończonego” Przyrostu.

Rejestr Sprintu to obraz całej pracy niezbędnej w oczach Zespołu Deweloperskiego do osiągnięcia Celu Sprintu. Aby zapewnić ciągłe udoskonalanie się, Rejestr Sprintu zawiera przynajmniej jedno istotne usprawnienie rozpoznane w poprzedniej Retrospektywie.

Rejestr Sprintu jest planem na tyle szczegółowym, aby postępy prac były zrozumiałe podczas Codziennego Scruma. Rejestr Sprintu jest modyfikowany przez Zespół Deweloperski na bieżąco podczas trwania Sprintu. To uszczegóławianie zachodzi w konsekwencji realizacji kolejnych elementów planu, gdy Zespół dowiaduje się coraz więcej na temat pracy, która jest niezbędna do osiągnięcia Celu Sprintu. 

W przypadku konieczności wykonania dodatkowej pracy, Zespół Deweloperski dodaje ją do Rejestru Sprintu. W miarę kończenia poszczególnych elementów, aktualizowane jest oszacowanie pozostałej do wykonania pracy. Zbędne elementy planu są usuwane. Tylko Zespół Deweloperski może zmieniać swój Rejestr Sprintu w trakcie trwania Sprintu. Rejestr Sprintu jest dobrze widocznym, transparentnym, odzwierciedlającym rzeczywistość, uaktualnianym na bieżąco obrazem pracy Zespołu, jaki planowany jest do realizacji w trakcie Sprintu. Wyłącznym właścicielem Rejestru Sprintu jest Zespół Deweloperski.

W każdym momencie Sprintu, cała praca pozostała do wykonania może zostać podsumowana. Zespół robi to przynajmniej raz dziennie – podczas Codziennego Scruma. Zespół Deweloperski obserwuje zmiany ilości pracy pozostałej do wykonania i na tej podstawie określa prawdopodobieństwo realizacji Celu Sprintu. Poprzez codzienny monitoring pozostałej do wykonania pracy, Zespół zarządza jej postępami.


Publikacja “Scrum w pigułce” opracowana została npdst. “Scrum Guide“.

©2017 Ken Schwaber i Jeff Sutherland. Dokument publikowany jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych
samych warunkach. Uproszczona treść licencji w języku polskim: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.pl, pełne
brzmienie licencji w języku angielskim: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode. Korzystając z publikacji “Scrum w pigułce” potwierdzasz fakt zapoznania się i wolę przestrzegania treści tej licencji.

Dodaj komentarz