Leksykon
Rejestr Produktu

Rejestr Produktu

Rejestr Produktu (ang. Product Backlog) to uporządkowana lista wszystkiego, co w danym momencie wiadomo o stanie i rozwoju produktu. Jest on jedynym źródłem wymaganych zmian, które mają być wprowadzone w produkcie. Osobą odpowiedzialną za Rejestr Produktu jest Właściciel Produktu. Odpowiada on za treść poszczególnych elementów rejestru, ich dostępność oraz kolejność.


Scrum w pigułce

Niniejszy artykuł jest fragmentem cyklu “Scrum w pigułce”, dostępnym również w formie talii kart


Praca nad Rejestrem Produktu nigdy się nie kończy. Nigdy nie jest on skończony i zamknięty. Jego początkowa wersja określa najwcześniej znane i najlepiej zrozumiane wymagania. Ewoluuje on wraz z produktem i środowiskiem w którym będzie on stosowany. Rejestr Produktu zmienia się dynamicznie dostosowując się do warunków rynkowych. Konieczne jest uwzględnienie zmian w tych aspektach produktu, które zapewnią jego dopasowanie, konkurencyjność i użyteczność. Rejestr produktu funkcjonuje tak długo, jak istnieje Produkt.

Rejestr Produktu to lista wszystkich funkcji, cech, wymagań, zmian i ulepszeń, które reprezentują zmiany które będą wprowadzane do produktu w jego przyszłych wydaniach. Elementy Rejestru Produktu mają następujące atrybuty: opis, kolejność, wartość i oszacowanie. Często również elementy Rejestru Produktu zawierają opis testu dowodzącego ich wykonanie i kompletność zgodnie z definicją “Ukończenia”.

Wraz z używaniem Produktu i wzrostem jego wartości, otoczenie rynkowe dostarcza informacji zwrotnej, a Rejestr Produktu staje się coraz dłuższą i wyczerpującą listą. Wymagania zmieniają się w sposób ciągły, Rejestr Produktu jest więc żywym artefaktem. Zmiany w sytuacji rynkowej i wymaganiach biznesowych oraz technologii mają odbicie w zmianach elementów Rejestru Produktu.

Często zdarza się iż nad Produktem pracuje wspólnie więcej niż jeden Zespół Scrumowy. Wówczas do opisywania przyszłej pracy nad Produktem stosowany jest tylko jeden Rejestr Produktu. W takim przypadku można stosować dodatkowy atrybut grupujący elementy Rejestru Produktu.

Doskonalenie (ang. Refinement) Rejestru Produktu jest działaniem polegającym na uszczegóławianiu, szacowaniu i porządkowaniu elementów Rejestru. Jest to proces ciągły, w trakcie którego Właściciel Produktu wraz z Zespołem Deweloperskim opracowują szczegóły elementów Rejestru. Elementy Rejestru są przeglądane i korygowane. Sposób i czas prowadzenia doskonalenia zależy od Zespołu Scrumowego, jednak zazwyczaj przyjmuje się iż proces ten nie powinien zabierać więcej niż 10% czasu trwania Sprintu. Nie zmienia to faktu iż uaktualnianie może mieć miejsce w każdej chwili za zgodą lub bezpośrednio przez Właściciela Produktu.

Elementy Rejestru Produktu znajdujące się na początku listy są zwykle bardziej klarowne i bardziej szczegółowo opisane niż te z końca listy. W oparciu o zwiększoną czytelność i większą liczbę szczegółów przygotowywane są bardziej precyzyjne oszacowania. Im niżej w Rejestrze, tym mniej szczegółów. Elementy przewidziane na najbliższy Sprint mają taką wielkość i szczegółowość aby każdy z nich mógł zostać “Ukończony” w pojedynczym Sprincie. Elementy Rejestru Produktu, które mogą zostać ukończone przez Zespół Deweloperski w jednym Sprincie, są uznawane za “Przygotowane” do rozważenia podczas Planowania Sprintu. 

Zespół Deweloperski jest odpowiedzialny za wszystkie oszacowania. Właściciel Produktu może wpływać na Zespół, pomagać dostrzegać możliwe kompromisy i podejmować decyzje, ale pracę szacują te osoby, które będą je wykonywać.


Publikacja “Scrum w pigułce” opracowana została npdst. “Scrum Guide“.

©2017 Ken Schwaber i Jeff Sutherland. Dokument publikowany jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych
samych warunkach. Uproszczona treść licencji w języku polskim: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.pl, pełne
brzmienie licencji w języku angielskim: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode. Korzystając z publikacji “Scrum w pigułce” potwierdzasz fakt zapoznania się i wolę przestrzegania treści tej licencji.

Dodaj komentarz