Leksykon
Artefakty Scruma

Artefakty Scruma

Artefakty Scruma (ang. Scrum Artefacts) stanowią reprezentację wartości i pracy w celu uzyskania transparentności i stworzenia okazji do inspekcji i adaptacji. Mają one zwiększać dostępność i czytelność kluczowych informacji w taki sposób, aby wszyscy zainteresowani rozumieli wszystkie informacje w taki sam sposób.


Scrum w pigułce

Niniejszy artykuł jest fragmentem cyklu “Scrum w pigułce”, dostępnym również w formie talii kart


Wyróżniamy trzy artefakty:

Scrum opiera się na transparentności. W oparciu o obserwowany stan artefaktów  podejmowane są decyzje celu optymalizacji wartości i minimalizacji ryzyka. Stopień transparentności ma więc znaczący wpływ na nie. Niepełna przejrzystość artefaktów prowadzić może do błędnych decyzji, wzrostu ryzyka oraz obniżeniu wartości.

Zespół Scrumowy (Scrum Master, Właściciel Produktu oraz Zespół Deweloperski) pracuje wraz z pozostałymi zainteresowanymi stronami w celu ustalenia czy artefakty są transparentne dla wszystkich. Są różne sposoby radzenia sobie z brakiem pełnej transparentności i Scrum Master musi pomagać w doborze praktyk najbardziej adekwatnych do konkretnej sytuacji. Scrum Master pomaga identyfikować niepełną transparentność poddając artefakty inspekcji, będąc wyczulonym na powtarzalność wydarzeń i zachowań, słuchając uważnie tego o czym się rozmawia. Wyłapuje on różnice pomiędzy oczekiwaniami a rzeczywistymi wynikami.

Zadanie Scrum Mastera polega na pracy nie tylko z Zespołem, ale z całą organizacją w celu zwiększenia transparentności artefaktów. Zazwyczaj praca ta polega na dowiadywaniu się, przekonywaniu i inicjowaniu zmiany. Transparentność nie pojawia się ad hoc – jest drogą.


Publikacja “Scrum w pigułce” opracowana została npdst. “Scrum Guide“.

©2017 Ken Schwaber i Jeff Sutherland. Dokument publikowany jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych
samych warunkach. Uproszczona treść licencji w języku polskim: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.pl, pełne
brzmienie licencji w języku angielskim: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode. Korzystając z publikacji “Scrum w pigułce” potwierdzasz fakt zapoznania się i wolę przestrzegania treści tej licencji.


Dodaj komentarz