Leksykon
Retrospektywa Sprintu

Retrospektywa Sprintu

Retrospektywa Sprintu (ang. Sprint Retrospective) to okazja dla Zespołu do przeprowadzenia inspekcji swoich działań i opracowanie planu usprawnień, który zostanie wcielony w życie w kolejnym Sprincie.


Scrum w pigułce

Niniejszy artykuł jest fragmentem cyklu “Scrum w pigułce”, dostępnym również w formie talii kart


Retrospektywa ma miejsce po Przeglądzie Sprintu, przed kolejnym Planowaniem Sprintu. Trwa ona nie dłużej niż 3 godziny dla miesięcznych Sprintów (dla krótszych oczywiście – krócej). Scrum Master zapewnia, że wydarzenie się odbywa i wszyscy uczestnicy znają i rozumieją jego cel.

Scrum Master dba, aby spotkanie to przebiegło w pozytywnej atmosferze i było efektywne. Uczy też uczestników zachowania ram czasowych. Scrum Master uczestniczy w Retrospektywie jako zwykły członek zespołu z perspektywy odpowiedzialności za realizację zasad Scrum.

Cele Retrospektywy:

  • analiza tego, co wydarzyło się w ostatnim Sprincie, biorąc pod uwagę ludzi, relacje, proces i narzędzia,
  • rozpoznanie i uporządkowanie ważnych elementów, które sprawdziły się w działaniu oraz tych, które kwalifikują się do usprawnienia, 
  • utworzenie planu wprowadzania w życie usprawnień w sposobie wykonywania pracy przez Zespół Scrumowy.

W trakcie spotkania, Zespół Scrumowy powinien zidentyfikować usprawnienia, które planuje wprowadzić w kolejnym Sprincie. Realizacja tych usprawnień w kolejnych Sprintach jest przejawem adaptacji, która nastąpiła jako efekt autoinspekcji Zespołu Scrumowego.

Scrum Master zachęca członków Zespołu Scrumowego do wdrażania usprawnień, w ramach Scruma, stosowanych przez zespół procesu i praktyk wytwórczych tak, aby w kolejnym Sprincie praca była bardziej efektywna i dawała więcej satysfakcji. Podczas każdej Retrospektywy Sprintu Zespół Scrumowy tworzy plan, podniesienia jakości produktu poprzez usprawnienie pracy i dostosowanie definicji „Ukończenia”. Robi to w taki sposób by było to odpowiednie i nie stało w konflikcie z wytwarzanym produktem i wytycznymi organizacji.

Retrospektywa Sprintu jest formalnym elementem Scruma, całkowicie skoncentrowanym na procesie inspekcji i adaptacji.


Publikacja “Scrum w pigułce” opracowana została npdst. “Scrum Guide“.

©2017 Ken Schwaber i Jeff Sutherland. Dokument publikowany jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych
samych warunkach. Uproszczona treść licencji w języku polskim: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.pl, pełne
brzmienie licencji w języku angielskim: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode. Korzystając z publikacji “Scrum w pigułce” potwierdzasz fakt zapoznania się i wolę przestrzegania treści tej licencji.


Dodaj komentarz