Leksykon
Definicja “Ukończenia”

Definicja “Ukończenia”

Definicja “Ukończenia” (ang. Definition of Done, DoD) określa kiedy element Rejestru Produktu lub Przyrost uznajemy za “Ukończony”. Definicja ta musi być zrozumiała dla wszystkich uczestników procesu. Pomimo iż różne zespoły definiują ten stan w różny sposób, kluczowe jest, aby wszyscy członkowie Zespołu rozumieli, co oznacza stwierdzenie że praca został ukończona. 


Scrum w pigułce

Niniejszy artykuł jest fragmentem cyklu “Scrum w pigułce”, dostępnym również w formie talii kart


To właśnie klarowna i zrozumiała Definicja Ukończenia pomaga Zespołowi w określeniu ile i które elementy Rejestru Produktu można wybrać do realizacji w bieżącym Sprincie podczas Planowania Sprintu. Celem Sprintu jest bowiem dostarczenie Przyrostu – gotowej do wydania funkcjonalności zgodnej z aktualną definicją “Ukończenia”.

Przyrost funkcjonalności Produktu jest dostarczany w każdym Sprincie. Musi być on gotowy do użycia, aby Właściciel Produktu mógł zadecydować o jego wydaniu. Kiedy Definicja “Ukończenia” jest elementem przyjętych standardów lub wytycznych stosowanych przez organizację wytwarzająca oprogramowanie, wszystkie Zespoły Scrumowe muszą traktować je jako podstawę – niezbędne minimum i się jej podporządkować. 

Jeżeli definicja “Ukończenia” nie jest elementem standardu organizacji, Zespół Deweloperski musi opracować definicję “Ukończenia” właściwą dla wytwarzanego przez Zespół Produktu. Gdy nad Produktem pracuje wiele Zespołów. muszą mieć one wspólną, uzgodnioną Definicję “Ukończenia”.

Każdy Przyrost jest rozszerzeniem wszystkich poprzednich Przyrostów i jest dokładnie przetestowany w celu zapewnienia iż wszystkie one działają razem jako całość.

W miarę nabywania doświadczenia przez Zespoły Scrumowe, oczekuje się iż definicja “Ukończenia” zawierać będzie coraz bardziej rygorystyczne kryteria, coraz wyższej jakości. Nowe wersje tej definicji mogą ujawniać pracę niezbędną do wykonania na poprzednio “Ukończonych” Przyrostach.


Publikacja “Scrum w pigułce” opracowana została npdst. “Scrum Guide“.

©2017 Ken Schwaber i Jeff Sutherland. Dokument publikowany jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych
samych warunkach. Uproszczona treść licencji w języku polskim: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.pl, pełne
brzmienie licencji w języku angielskim: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode. Korzystając z publikacji “Scrum w pigułce” potwierdzasz fakt zapoznania się i wolę przestrzegania treści tej licencji.

Dodaj komentarz