Blog
Przyrost Produktu

Przyrost Produktu

Przyrost Produktu to krok w kierunku osiągnięcia Celu Produktu. Każdy kolejny Przyrost rozbudowuje wszystkie wcześniejsze, jest też skrupulatnie walidowany, aby zapewnić, że wszystkie Przyrosty współpracują ze sobą. Aby dostarczyć wartość, Przyrost musi być użyteczny. W ramach Sprintu można utworzyć wiele Przyrostów. Suma Przyrostów jest prezentowana podczas Przeglądu Sprintu, wspierając tym samym empiryzm. Jednak Przyrost może zostać dostarczony interesariuszom przed zakończeniem Sprintu. Nigdy nie należy traktować Przeglądu Sprintu jako jedynego punktu decyzyjnego dopuszczającego dostarczenie wartości. Praca nie może zostać uznana za część Przyrostu, jeśli nie spełnia Definicji Ukończenia.

Przyrost to więcej niż końcowy artefakt Scrum. Wartość, którą czerpie, wykracza poza to, co samo w sobie zapewnia klientowi lub użytkownikowi końcowemu.

Dostarczenie użytecznego Przyrostu w każdym Sprincie jest ważne, ponieważ umożliwia Zespołom Scrumowym i organizacjom uzyskanie informacji zwrotnych, testowanie hipotez, zbieranie danych, a następnie przeprowadzanie zmian w zależności od potrzeb.

Koncepcja Przyrostu jest zwodniczo prosta. Jeśli skupisz się tylko na rzeczach oczywistych, możesz przeoczyć kilka niezwykle ważnych aspektów. Przyjrzyjmy się więc Przyrostowi i wyjaśnijmy, dlaczego ważne jest tworzenie użytecznego Przyrostu w każdym Sprincie.

Przyrost Produktu to suma wszystkich pozycji Rejestru Produktu ukończonych podczas Sprintu oraz wartości przyrostów wszystkich poprzednich Sprintów. Na koniec Sprintu nowy Przyrost musi być „Ukończony”, co oznacza, że ​​musi być w stanie użytkowym i spełniać Definicję Ukończenia Zespołu Scrumowego.

Przyrost to krok w kierunku wizji lub celu. Musi być on w stanie nadającym się do użytku niezależnie od tego, czy Właściciel Produktu zdecyduje się go wydać.

Umożliwienie uzyskania informacji zwrotnej

Cały sens podejścia iteracyjnego polega na jak najszybszym udostępnieniu efektu naszej pracy klientom i interesariuszom. Pozwala to na wykorzystnie ich opinii do właściwego ukierunkowania naszych przyszłych wysiłków.

Co więcej, przepływ iteracyjny można wykorzystać do szybkiego wprowadzenia produktu lub usługi na rynek, aby uzyskać informacje zwrotne i zacząć generować przychody.

Na te pytania może dać odpowiedź uzyskana informacja zwrotna:

  • Czy klienci korzystają z Twojego produktu lub usługi? 
  • Czy używają go w inny sposób, niż się spodziewałeś? 
  • Jesteś na złej drodze i musisz zrobić coś zupełnie nowego? 
  • Czy jest szansa na coś, czego nie przewidziałeś? 

Produkcja przyrostowa pozwala przetestować wstępne założenia. Zapewni również uzyskanie odpowiedzi oparte na danych. Umożliwi to kontynuowanie wybranego kierunku pracy lub jego korektę w celu dostosowania się do oczekiwań rynku.

Krótko mówiąc, przyrosty zmniejszają koszty zmiany zdania, a informacje zwrotne, które generują, pomagają podjąć decyzję, “Co dalej?”.

Dodaj komentarz