Blog
Cel Produktu

Cel Produktu

Cel Produktu opisuje przyszły stan produktu. Może on służyć Zespołowi Scrumowemu  jako punkt odniesienia w procesie planowania. Cel Produktu ma odzwierciedlenie w Rejestrze Produktu. Pozostała część Rejestru Produktu zmienia się, aby określić „co” może przyczynić się do osiągnięcia Celu Produktu.

Produkt to sposób na dostarczenie wartości. Ma jasno określone granice, znanych interesariuszy, dobrze zdefiniowanych użytkowników lub klientów. Produkt może być usługą, fizycznym produktem bądź czymś bardziej abstrakcyjnym.

Cel Produktu to długoterminowa koncepcja dla Zespołu Scrumowego. Zespół musi zrealizować jeden cel (lub z niego zrezygnować), zanim przystąpi do realizacji kolejnego.

Cele produktowe zapewniają konkretne wskazówki dotyczące wizji produktu. Jeśli Twoja firma ma tylko jeden produkt lub usługę, będą one bardzo podobne. Cele Produktu łączą pracę nad Produktem (zarejestrowaną w Rejestrze Produktu) z Wizją Produktu.

Jakie są niektóre elementy celów produktowych?

Często cele produktowe są niedookreślone lub nieosiągalne. Żaden z nich nie pomaga. Co więc spowoduje, że Cel Produktu będzie świetny?

 • Są okreslone, co oznacza, że ​​są faktycznie spisane, a nie tylko przekazywane werbalnie. SMART, INVEST, cokolwiek preferujesz.
 • Cele produktu są krokami naprzód w kierunku Wizji Produktu. Zespoły programistyczne i interesariusze mogą „zobaczyć”, jak następują po sobie.
 • Oparte na wiedzy o rynku, a nie na Rejestrze Produktu. Cele produktowe są odpowiedzią na nowe warunki rynkowe, a nie czymś abstrakcyjnym.
 • Są osiągalne. W tym miejscu wiele OKRów odpada. Rozciągniętew czasie cele to świetny sposób na rozwój, ale często zespoły po prostu nie widzą, że są w stanie je osiągnąc. Upewnij się, że Twoje cele mogą zostać osiągnięte.
 • Można je zmierzyć. Framework EBM zapewnia kilka doskonałych metryk, podobnie jak metryki Pirate lub HEART.
 • Są uporządkowane. Skupienie oznacza, że ​​zespół produktowy powinien dążyć do jednego celu w danym momencie.
 • Komunikują intencję, a nie rozwiązanie. Lepiej mówić o problemach do rozwiązania niż o pracy do wykonania.

Jak tworzyć cele produktowe?

„W jakikolwiek sposób, który działa dla ciebie”, – taka pewnie byłaby odpowiedź konsultanta. Nie ma żadnego konkretnego prawa ani zasady, ale są pewne reguły, o których przekonaliśmy się, że działają lepiej niż inne.

 • Ustal wspólnie cele produktu, wykorzystując zbiorową wiedzę zespołu. Potraktuj to jako pierwszy krok w kierunku tworzenia celów  i dzielenia się nimi. Jeśli trudno ci to zrealizować, oprzyj się na poniższych strukturach.
 • Upewnij się, że przedstawiasłeś Wizję Produktu przed rozmową o celach, upewnij się, że wszyscy widzimy tę samą “Gwiazdę Polarną”.
 • Następnie skoncentruj dyskusję, używając „soczewki menedżera produktu”. Nie potrzebujesz dokładnego formatu wymienionego poniżej, ale upewnij się, że wychodzisz na zewnątrz, mając na uwadze cele, które wyznaczasz.

Soczewki Managera Produktu

 • Persona – dla kogo to budujemy?
 • Misja – dlaczego to robimy?
 • Problem – jaki problem staramy się rozwiązać?
 • Hipoteza – jakie mamy założenia?
 • Dowody – co będzie dowodem, że osiągnęliśmy cel?
 • Miary – jak zmierzymy zmianę w zachowaniu Persony?

Przykłady celów produktu

 • Poprawić wrażenia klientów poprzez zwiększenie NPS w przyszłym roku o 15%.
 • Dotarcie do 2000 nowych użytkowników w ciągu najbliższego kwartału.
 • Zwiększenie retencji użytkowników o co najmniej 10%.

Podsumowanie

Cel produktu to mierzalny i obserwowalny wynik lub rezultat, który ma jeden lub więcej celów, które należy osiągnąć w określonych ramach czasowych. Ostatecznym przeznaczeniem wizji jest cel, gdzie wizja skupia się na osiągnięciu czegoś i wyznacza ścieżkę, cel jest miejscem docelowym, do którego zmierza ści kierunek pracy zespołu. Cel Produktu opisuje przys Przewodnik po Scrum 2020 opisuje Cel Produktu jako zobowiązanie do Backlogu Produktu. Backlog Produktu powinien zawierać elementy, które definiują wymagania Celu Produktu. Produktem może być produkt fizyczny, usługa lub cokolwiek abstrakcyjnego, co przyniesie wartość użytkownikowi końcowemu. Długoterminowy cel Zespołu Scrumowego dla produktu można określić jako Cel Produktu. Zespół powinien zrealizować jeden cel, zanim przejdzie do kolejnego. Cel produktu można zmienić zgodnie z potrzebami klienta. Jeśli zespół uzna, że ​​cel nie jest już adekwatny do obecnych wymagań, może zostać łatwo zastąpiony kolejnym.

Dodaj komentarz