Blog
Wartości Scrum

Wartości Scrum

Aby wdrożenie Scruma przyniosło pożądane efekty, członkowie zespołu powinni doskonalić się w postępowaniu według pięciu wartości, jakimi są:

Zaangażowanie, Skupienie, Otwartość, Szacunek i Odwaga

Scrum Team z zaangażowaniem podchodzi do realizacji celów i zapewnia sobie wzajemne wsparcie. Skupia się przede na pracy niezbędnej do wykonania w Sprincie. Dzięki temu jak najbardziej zbliża się do osiągnięcia celów. Zespół Scrumowy oraz jego interesariusze zachowują otwartość w sprawie pracy i wyzwań z nią związanych. Członkowie Zespołu Scrumowego szanują się wzajemnie jako kompetentne i niezależne jednostki. A jako takie są szanowane przez osoby z nimi współpracujące. Członkowie Zespołu Scrumowego mają odwagę robić to, co należy i zmagać się z trudnymi problemami.

Powyższe wartości są dla ZespołuScrumowego drogoeskazem w odniesieniu do pracy, działań i zachowań jego członków. Podejmowane decyzje, kroki oraz sposób pracy scrumowej powinny wzmacniać powyższe wartości, a nie osłabiać czy podważać. Członkowie Zespołu Scrumowego poznają i zgłębiają te wartości podczas wydarzeń scrumowych i w ramach pracy z artefaktami. Kiedy wymienione wartości są wcielane w życie przez Zespół oraz osoby, które z nim współpracują, wyłaniają się filary empiryzmu Scruma w postaci transparencji, inspekcji i adaptacji, co przyczynia się do budowania zaufania.

Wspólne wartości

Wartości zespołu zwinnego to świetna baza dla reguł funkcjonowania w zespole: zaangażowanie, skupienie, odwaga, otwartość, szacunek. Warto jednak wskazać konkretne zachowania, które im odpowiadają, gdyż nie dla wszystkich mogą być te same słowa muszą znaczyć dokładnie to samo.

Zaangażowanie (ang. Commitment)

Pomyśl o elitarnych jednostkach wojskowychj Sił Specjalnych. Te małe, wyspecjalizowane zespoły są wyjątkowo elastyczne i wykonują skomplikowane misje, których przebieg może zmienić się w mgnieniu oka. Aby skutecznie radzić sobie w sytuacjach życia i śmierci, każdy członek zespołu musi być w 100% oddany zadaniu oraz pozostałym członkom zespołu.

Chociaż większość projektów z którymi się spotykamy, to nie sprawy życia i śmierci, ogólna koncepcja zespołów Scrumowych jest podobna. Zespoły Scrumowe muszą być w stanie współpracować jako całość, aby osiągnąć wspólny cel. Oznacza to wzajemne zaufanie, oraz pewność, że wykonamy swoje zadania i dostarczymy je najlepiej, jak potrafimy. Stanie się tak tylko wtedy, gdy każdy członek zespołu w pełni odda się zespołowi i projektowi.

Scrum Masterzy i liderzy zespołów mogą pomóc promować zaangażowanie, ułatwiając właściwe planowanie sprintu i chroniąc zespoły przed zmianami zakresu w trakcie sprintu i niepotrzebną presją ze strony Właściciela Produktu.

 • staramy się dowiedzieć co jest celem projektu/zespołu/iteracji i jak  może go wesprzeć nasza praca,
 • robimy wszystko, aby nasz cel został osiągnięty,
 • jeśli to niezbędne, prosimy o pomoc z zewnątrz,
 • przychodzimy na czas na spotkania i warsztaty, które wcześniej zaplanowaliśmy,
 • we wszystkich wydarzeniach uczestniczymy aktywnie,
 • wiemy co to znaczy że cele zostały osiągnięte/zadania zostały wykonane, 
 • znamy kryteria sukcesu/definicję „ukończenia” (ang. Definition of Done).

Skupienie (ang. Focus)

Jednym z charakterystycznych elementów frameworku Scrum jest Sprint, czyli określony okres, w którym członkowie zespołu pracują nad osiągnięciem wyznaczonego celu. Aby jak najlepiej wykorzystać każdy sprint, każdy członek zespołu musi pozostać skoncentrowany na wykonywanym zadaniu i jego wpływie na cel sprintu.

Aby pomóc członkom zespołu w utrzymaniu koncentracji, mistrzowie Scrum mogą ograniczyć liczbę zadań lub priorytetów nałożonych na każdą osobę podczas sprintów. Dodatkowo zachęcanie całego zespołu do udziału w codziennym spotkaniu Scrum może pomóc poszczególnym osobom w skupieniu się na określonych zadaniach.

 • nie rozpraszamy się podczas pracy nad projektem/zadaniem/iteracją,
 • kiedy praca nad zadaniem sprawia nam przyjemność, nie wydłużamy jej,
 • nawet, gdy zadanie nie jest przyjemne, poświęcamy mu tyle uwagi ile jest niezbędne do jego zakończenia,
 • jak tylko zadanie jest gotowe, przechodzimy do kolejnego,
 • informujemy, że zadanie jest gotowe do odbioru i upewniamy się, że kolejne osoby mogą podjąć nad nim pracę.

Odwaga (ang. Courage)

Zespoły Scrumowe muszą mieć odwagę, by być uczciwym, otwartym i transparentnym w stosunku do siebie i interesariuszy, w zakresie postęup projektu oraz wszelkich napotkanych przeszkód. Członkowie zespołu potrzebują też odwagi, by poprosić o pomoc w razie potrzeby, wypróbować nowe taktyki lub metody, do których nie są przyzwyczajeni. Odwaga potrzebna jest aby z szacunkiem się nie zgadzać z innymi oraz prowadzić otwarty dialog.

Podobnie jak szacunek, Scrum Masterzy mogą promować odwagę przede wszystkim poprzez jej demonstrowanie. Scrum Master musi mieć odwagę aby przeciwstawić się interesariuszom i Właścicielowi produktu, aby zapobiec zmianom w trakcie sprintu lub rozszerzaniu zakresu.

 • jeśli nie zgadzamy się z zadaniem, o które jest zaplanowane do realizacji –  mówimy o tym wprost,
 • zadania o najwyższym priorytecie realizujemy najpierw,
 • podobnie postępujemy, gdy dotyczy to też pozostałych interesariuszy, niezależnie od hierarchii w firmie,
 • gdy zauważymy, że członkowie naszego zespołu robią coś nie tak jak trzeba lub  wykryjemy błąd – omawiamy to na forum zespołu, 
 • jeśli uważamy, że mamy rację, bronimy swego stanowiska, nawet jeśli jesteśmy w mniejszości.

Otwartość (ang. Openness)

Aby zespół Scrumowy dokonał jak największego postępu w jak najkrótszym czasie, każdy jego członek musi być brutalnie szczery i otwarty. Jednym z celów Codziennego Scruma jest identyfikacja i rozwiązywanie problemów. Niestety, nie bedzie to mieć miejca, jeżeli członkowie zespołu nie wypowiadają się o problemach lub przeszkodach, których doświadczają. Ponadto członkowie zespołu muszą być otwarci na współpracę ze swoimi kolegami i postrzegać ich jako kluczowych współtwórców sukcesu projektu.

Jednym z najlepszych sposobów, w jaki mistrzowie Scrum mogą promować otwartość, jest bycie transparentnym w stosunku do swoich zespołów. Dostarczanie szczerych informacji zwrotnych podczas codziennych spotkań jest niezbędne do wprowadzenia koniecznych zmian, a także zachęca członków zespołu do uczciwości i otwartości.

 • nie ukrywamy problemów licząc, że same się rozwiążą,
 • nie obawiamy się przekazać trudnych informacji pozostałym członkom zespołu oraz interesariuszom,
 • mówimy jak naprawdę jest, nie wyolbrzymiamy, ani nie umniejszamy sytuacji,
 • członkowie zespołu nie muszą domyślać się co czujemy, dzielimy się tym z nimi,
 • jeśli coś lub ktoś nas denerwuje, mówimy o tym otwarcie.

Szacunek (ang. Respect)

Tak jak w każdym innym przedsięwzięciu zespołowym, szacunek w zespole Scrum oznacza uznanie, że żadna pojedyncza osoba oraz jej wkład nie są bardziej wartościowe niż kogoś innego. Szacunek oznacza również zaufanie do innych członków zespołu w wypełnianiu ich zadań, słuchanie i rozważanie ich pomysłów oraz uznawanie ich osiągnięć.

Scrum Masterzy mogą pomóc w budowaniu szacunku wśród swoich zespołów, demonstrując szacunek do Właściciela Produktu, interesariuszy i członków zespołu.

 • cenimy jednakowo  opinię wszystkich,
 • bez względu na to kto mówi, słuchamy z taką samą uwagą,
 • nigdy nie przerywamy mówiącemu, podczas słuchania,
 • czujemy, że nasze zdanie ma znaczenie, zespół się z nim liczy.

Podsumowanie

Wartości Scrum to zestaw cnót, które powinien stosować każdy zespół. Pomogą one przejść przez najbardziej złożone zadania, ale także sprzyjają świetnej pracy zespołowej i jasności we wszystkich decyzjach. Wartości te pomagają budować zasady, które kształtują sposób działania zespołu Scrumowego.

Ogólnie rzecz biorąc, zespoły nowe w Scrum otrzymują zestaw praktyk kulturowych opracowanych dla ułatwienia pracy zespołowej. Poczatkowo możesz napotkać rozdźwięk między obecnie stosowanymi normami a wartościami Scrum. Najlepszym sposobem promowania pozytywnego przejścia pomiędzy nimi jest świadomość kluczowych różnic między tymi dwoma zestawami wartości oraz pomoc członkom zespołu w odpowiednim dostosowaniu ich sposobu myślenia. W ten sposób zespoły Scrumowe otrzymują wsparcie w przyszłym rozwoju.

Dodaj komentarz