Przyrost

Przyrost

Przyrost (ang. Increment) jest sumą wszystkich elementów Rejestru Produktu ukończonych podczas bieżącego Sprintu wraz z wartością wszystkich poprzednich Sprintów. Przyrost […]

Codzienny Scrum

Codzienny Scrum

Codzienny Scrum (ang. Daily Scrum), to wydarzenie dla Zespołu Deweloperskiego, które jest ograniczone do 15 minut. Codzienny Scrum organizowany jest […]

Sprint

Sprint

Sprint jest sercem Scruma – jego długość to maksymalnie miesiąc. W trakcie trwania Sprintu wytwarzany jest “Ukończony”, gotowy do użycia […]

Wydarzenia Scrumowe

Wydarzenia Scrumowe

Wydarzenia Scrumowe (ang. Scrum Events) wprowadzają regularność i ograniczają potrzebę wprowadzania innych spotkań. Wszystkie wydarzenia scrumowe są ograniczone czasowo (ang. […]