Leksykon
Sprint

Sprint

Sprint jest sercem Scruma – jego długość to maksymalnie miesiąc. W trakcie trwania Sprintu wytwarzany jest “Ukończony”, gotowy do użycia i wydania Przyrost Produktu. Sprinty mają stałą długość przez czas trwania prac. Nowy Sprint zaczyna się natychmiast po zakończeniu poprzedniego.


Scrum w pigułce

Niniejszy artykuł jest fragmentem cyklu “Scrum w pigułce”, dostępnym również w formie talii kart


Sprinty składają się z Planowania Sprintu, pracy wytwórczej, Codziennych Scrumów, Przeglądu Sprintu i Retrospektywy Sprintu.

Podczas trwania Sprintu nie wprowadza się zmian, które mogłyby zagrozić realizacji Celu Sprintu, nie obniża się celów jakościowych, jednakże wraz ze zdobywaniem nowej wiedzy zakres prac może być wyjaśniany i renegocjowany pomiędzy Właścicielem Produktu, a Zespołem Deweloperskim.

Każdy Sprint może być postrzegany jako projekt nie sięgający w wprzód dalej niż 1 miesiąc. Jak każdy projekt, Sprint zmierza do osiągnięcia rezultatu, którym jest Cel Sprintu. Z każdym Sprintem łączy się opis tego co należy zbudować wraz z projektem i planem jak to zrobić, aby powstał oczekiwany Przyrost Produktu.

Długość Sprintu ograniczona jest do miesiąca kalendarzowego. Gdyby termin ten był bardziej odległy, mogłaby zmienić się definicja tego co ma zostać zrealizowane, co zwiększyłoby złożoność oraz ryzyko przedsięwzięcia. Sprint wprowadza przewidywalność, zapewniając proces inspekcji i adaptacji w dążeniu do osiągnięcia Celu Sprintu. Sprint ogranicza ryzyko poniesionych kosztów do maksimum jednego miesiąca kalendarzowego.

Sprint może zostać przerwany przed upływem ograniczenia czasowego, ale tylko Właściciel Produktu może o tym zdecydować. Decyzję tę może on podjąć pod wpływem opinii interesariuszy, Scrum Mastera lub Zespołu Deweloperskiego. Zdarzyć się tak może, gdy Cel Sprintu się zdezaktualizuje np. gdy firma wybierze inny kierunek rozwoju lub zmienią się uwarunkowania technologiczne lub rynkowe. Podsumowując: Sprint może zostać przerwany, gdy kontynuowanie prac nie ma sensu w zaistniałej sytuacji. Ze względu na krótki czas trwania Sprintów są one przerywane niezwykle rzadko.

Gdy Sprint zostanie przerwany, wszystkie ukończone elementy Rejestru Produktu są przeglądane. Jeżeli część tej pracy nadaje się do wydania, zwykle jest ona akceptowana przez Właściciela Produktu. Nieukończone elementy Rejestru Produktu są ponownie szacowane i wracają do Rejestru Produktu.

Przerwanie Sprintu to marnowanie zasobów, ponieważ zachodzi konieczność przegrupowania, kolejnego planowania aby móc rozpocząć kolejny Sprint. Przerwanie Sprintu jest traumatycznym wydarzeniem dla Zespołu, dlatego stosuje się je bardzo rzadko.


Publikacja “Scrum w pigułce” opracowana została npdst. “Scrum Guide“.

©2017 Ken Schwaber i Jeff Sutherland. Dokument publikowany jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych
samych warunkach. Uproszczona treść licencji w języku polskim: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.pl, pełne
brzmienie licencji w języku angielskim: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode. Korzystając z publikacji “Scrum w pigułce” potwierdzasz fakt zapoznania się i wolę przestrzegania treści tej licencji.


Tags :

Dodaj komentarz