Leksykon
Wydarzenia Scrumowe

Wydarzenia Scrumowe

Wydarzenia Scrumowe (ang. Scrum Events) wprowadzają regularność i ograniczają potrzebę wprowadzania innych spotkań. Wszystkie wydarzenia scrumowe są ograniczone czasowo (ang. timebox), oznacza to iż przewidziany jest dla nich maksymalny czas trwania.


Scrum w pigułce

Niniejszy artykuł jest fragmentem cyklu “Scrum w pigułce”, dostępnym również w formie talii kart


Po ustaleniu długości Sprintu, jego czas trwania pozostaje stały, nie wolno go wydłużać, ani skracać. Pozostałe wydarzenia mogą zakończyć się, kiedy ich cel zostanie osiągnięty, ale nie mogą trwać dłużej niż standardowe ramy czasowe przewidziane we frameworku.

Ograniczenia czasowe dla Wydarzeń Scrumowych wyglądają następująco:

Wprowadzenie ograniczeń czasowych na wydarzenia scrumowe przeciwdziała marnotrawieniu czasu i zapewnia jego właściwe wykorzystanie.

Poza Sprintem, który obejmuje wszystkie pozostałe wydarzenia, każde z wydarzeń jest okazją do przeprowadzenia inspekcji oraz dokonania adaptacji. Wydarzenia Scrumowe zapewniają transparentność, brak któregokolwiek z nich powoduje utratę szansy na przeprowadzenie inspekcji i adaptacji.


Publikacja “Scrum w pigułce” opracowana została npdst. “Scrum Guide“.

©2017 Ken Schwaber i Jeff Sutherland. Dokument publikowany jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych
samych warunkach. Uproszczona treść licencji w języku polskim: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.pl, pełne
brzmienie licencji w języku angielskim: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode. Korzystając z publikacji “Scrum w pigułce” potwierdzasz fakt zapoznania się i wolę przestrzegania treści tej licencji.


Dodaj komentarz