5 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Codzienny Scrum

Codzienny Scrum: codzienne zdarzenie ograniczone czasowo o długości 15 minut lub mniej, na którym zespół realizujący planuje kolejny dzień pracy podczas Sprintu. Aktualizacje są odzwierciedlane w Backlogu Sprintu.

Related Entries