Leksykon
Planowanie Sprintu

Planowanie Sprintu

Praca do wykonania w trakcie Sprintu jest określana podczas Planowania Sprintu (ang. Sprint Planning). Plan ten powstaje jako wynik wspólnej pracy Zespołu Scrumowego.


Scrum w pigułce

Niniejszy artykuł jest fragmentem cyklu “Scrum w pigułce”, dostępnym również w formie talii kart


Planowanie trwa maksimum 8 godzin gdy Zespół pracuje w miesięcznych Sprintach. Dla krótszych Sprintów czas ten jest krótszy (na ogół proporcjonalnie krótszy). Zadanie Scrum Mastera polega na zapewnieniu iż Planowanie się odbywa, a jego uczestnicy rozumieją jego cel. Scrum Master uczy Zespół zachowania ram czasowych tego wydarzenia.

Planowanie składa się z 2 części:

Część pierwsza: Co może zostać dostarczone w bieżącym Sprincie?

Zespół Deweloperski prognozuje zakres prac, które zostaną wykonane podczas Sprintu. Właściciel Produktu określa założenia Sprintu i omawia te elementy Rejestru Produktu, które trzeba zrealizować aby osiągnąć Cel Sprintu. Cały Zespół Scrumowy jest odpowiedzialny za dostarczenie Przyrostu Produktu i dlatego wspólnie pracuje nad zrozumieniem zakresu prac, które są do wykonania w Sprincie. Właściciel Produktu musi wiedzieć co jest najważniejsze, a Zespół – ile z tego jest w stanie zrobić w trakcie bieżącego Sprintu.

Planowanie prowadzi się w oparciu o ostatni Przyrost Produktu (ang. Product Increment)  oraz Rejestr Produktu a także na przewidywanych możliwościach Zespołu Deweloperskiego (na podstawie archiwalnych rezultatów Zespołu). O tym ile elementów z Rejestru Produktu zostanie włączonych do Rejestru Sprintu (ang. Sprint Backlog) decyduje wyłącznie Zespół Deweloperski. Tylko Zespół Deweloperski jest w stanie ocenić jakie zadania jest w stanie zrealizować podczas trwania Sprintu.

W trakcie Planowania Zespół tworzy Cel Sprintu. Pomaga on Zespołowi zrozumieć, w jakim celu tworzony będzie Przyrost Produktu. Osiągnięcie celu zostanie zrealizowane poprzez implementację elementów wybranych do Rejestru Sprintu.

Część druga: W jaki sposób praca, niezbędna do dostarczenia Przyrostu, będzie wykonana?

Po ustaleniu Celu Sprintu, Zespół decyduje w jaki sposób elementy wybrane do Rejestru Sprintu zostaną przekształcone w “Ukończony” Przyrost Produktu.

Zespół Deweloperski na ogół rozpoczyna od projektowania systemu i wstępnego zarysowania prac niezbędnych do zamiany elementów Rejestru Sprintu w działający Przyrost Produktu. Zdarza się, że ostatecznie ilość pracy niezbędnej do wykonania odbiega od prognozowanej, jednakże coraz bardziej doświadczony Zespół będzie mógł realizować szacowania trafniej wraz ze wzrostem swojej wiedzy, na podstawie danych historycznych.

W trakcie tego zdarzenia praca jest planowana na kilka pierwszych dni Sprintu i rozpisywana na mniejsze porcje (zadania), często mniejsze niż jeden dzień roboczy. Zespół Deweloperski samodzielnie rozdziela pracę do wykonania, zarówno podczas Planowania, jak i w trakcie trwania Sprintu.

Właściciel Produktu może pomóc wyjaśniać niektóre elementy Rejestru Produktu oraz uzyskiwać kompromis. Jeżeli Zespół Deweloperski określi iż ma zbyt mało lub za dużo pracy, może renegocjować zakres pracy z Właścicielem Produktu. Zespół Deweloperski może również zaprosić na Planowanie inne osoby, aby wsparły go wiedzą domenową i techniczną.

Zanim zakończy się Planowanie Sprintu, Zespół powinien potrafić wytłumaczyć zarówno Właścicielowi, jak i Scrum Masterowi, w jaki sposób chce pracować, samodzielnie się organizując, aby osiągnąć Cel Sprintu wytwarzając działający Przyrost Produktu.


Publikacja “Scrum w pigułce” opracowana została npdst. “Scrum Guide“.

©2017 Ken Schwaber i Jeff Sutherland. Dokument publikowany jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych
samych warunkach. Uproszczona treść licencji w języku polskim: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.pl, pełne
brzmienie licencji w języku angielskim: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode. Korzystając z publikacji “Scrum w pigułce” potwierdzasz fakt zapoznania się i wolę przestrzegania treści tej licencji.


Dodaj komentarz