Scrum Master

Scrum Master

Scrum Master odpowiada za wspieranie i promowanie stosowania Scruma. Osiąga to poprzez pomaganie wszystkim w zrozumieniu teorii Scruma, jego praktyk, […]

Scrum

Scrum

Scrum to ramy postępowania (ang. Framework) wykorzystywane w zarządzaniu wytwarzania złożonych produktów. Scrum nie jest procesem, ani techniką wytwórczą, nie […]