Leksykon
Zespół Scrumowy

Zespół Scrumowy

Na zespół scrumowy (ang. Scrum Team) składają się: Zespół Deweloperski (ang. Development Team), Właściciel Produktu (ang. Product Owner) oraz Scrum Master.


Scrum w pigułce

Niniejszy artykuł jest fragmentem cyklu “Scrum w pigułce”, dostępnym również w formie talii kart


Zespoły Scrumowe są interdyscyplinarne (ang. cross-functional) tzn. iż posiadają wszelkie kompetencje niezbędne do ukończenia pracy, nie będąc jednocześnie zależnymi od osób spoza zespołu. Konieczne jest również, aby były samoorganizujące się – a to znaczy iż zespoły same decydują w jaki sposób najlepiej wykonywać daną pracę, nie będąc jednocześnie kierowanymi przez osoby spoza zespołu.Taki model organizacji zespoły pozwala zoptymalizować elastyczność, kreatywność i produktywność. Zespoły Scrumowe dostarczają produkty iteracyjnie i przyrostowo, co zwiększa szansę na uzyskanie informacji zwrotnej. Taki sposób dostarczania produktu zapewnia ciągłą dostępność działającej i potencjalnie użytecznej wersji produktu.

Samozarządzający się Zespół Deweloperski jest odpowiedzialny za dostarczenie Ukończonego Przyrostu Produktu na koniec każdego Sprintu.

Właściciel Produktu odpowiedzialny jest za zarządzanie rozwojem produktu, jego wizji oraz nadawanie priorytetów pracy aby zoptymalizować zysk z inwestycji.

Scrum Master odpowiada za to jak Zespół pracuje, za efektywne działanie całego systemu poprzez wsparcie Zespołu Deweloperskiego i Właściciela Produktu, zapewnienie transparentności pracy i krzewienie wiedzy.


Publikacja “Scrum w pigułce” opracowana została npdst. “Scrum Guide“.

©2017 Ken Schwaber i Jeff Sutherland. Dokument publikowany jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych
samych warunkach. Uproszczona treść licencji w języku polskim: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.pl, pełne
brzmienie licencji w języku angielskim: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode. Korzystając z publikacji “Scrum w pigułce” potwierdzasz fakt zapoznania się i wolę przestrzegania treści tej licencji.


Dodaj komentarz