Leksykon
Właściciel Produktu

Właściciel Produktu

Właściciel Produktu (ang. Product Owner) odpowiada za maksymalizację wartości produktu oraz pracy Zespołu Deweloperskiego. Sposoby osiągania tych celów mogą znacznie różnic się pomiędzy organizacjami, zespołami i poszczególnymi osobami.


Scrum w pigułce

Niniejszy artykuł jest fragmentem cyklu “Scrum w pigułce”, dostępnym również w formie talii kart


Właściciel Produktu jest jedyną osobą odpowiedzialną za Rejestr Produktu (Product Backlog) i zarządzanie nim. W zakresie tej odpowiedzialności mieści się:

  • klarowne artykułowanie elementów Rejestru Produktu
  • porządkowanie kolejności realizacji elementów Rejestru, aby osiągnąć jak najbardziej efektywnie założone cele,
  • optymalizowanie wartości pracy Zespołu Deweloperskiego
  • zapewnienie dostępności Rejestru Produktu dla wszystkich, jego klarowności i przejrzystości
  • zapewnienie zrozumienia elementów Rejestru Produktu przez Zespół Deweloperski na każdym, etapie ich realizacji.

Właściciel Produktu to zawsze jedna osoba, a nie komitet. Właściciel Produktu może reprezentować interesy wszystkich zainteresowanych (klienta, kadry zarządzającej), lecz tylko on osobiście może zmieniać priorytety elementów Rejestru Produktu. To do niego trzeba się zwrócić w sprawie jakichkolwiek zmian w tym scrumowym artefakcie.

Właściciel Produktu może wykonywać swoje zadania samodzielnie albo zlecać Zespołowi Deweloperskiemu, ale zawsze pozostaje za nie odpowiedzialny.

Aby zapewnić Właścicielowi Produktu sukces, konieczne jest oddanie mu przez organizację decyzyjności, a wszyscy zainteresowani muszą respektować jego decyzje. Są one odzwierciedlone w kolejności oraz treści poszczególnych elementów Rejestru Produktu. Nikt nie może nakazać zespołowi pracy z innym zestawem wymagań.


Publikacja “Scrum w pigułce” opracowana została npdst. “Scrum Guide“.

©2017 Ken Schwaber i Jeff Sutherland. Dokument publikowany jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych
samych warunkach. Uproszczona treść licencji w języku polskim: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.pl, pełne
brzmienie licencji w języku angielskim: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode. Korzystając z publikacji “Scrum w pigułce” potwierdzasz fakt zapoznania się i wolę przestrzegania treści tej licencji.


Dodaj komentarz