Leksykon
Scrum Master

Scrum Master

Scrum Master odpowiada za wspieranie i promowanie stosowania Scruma. Osiąga to poprzez pomaganie wszystkim w zrozumieniu teorii Scruma, jego praktyk, reguł i wartości.


Scrum w pigułce

Niniejszy artykuł jest fragmentem cyklu “Scrum w pigułce”, dostępnym również w formie talii kart


Scrum Master jest przywódcą służebnym (ang. servant leader), pomaga nie tylko Zespołowi Scrumowemu, ale i całej organizacji zrozumieć, które interakcje z Zespołem są pomocne, a które nie. Scrum Master pomaga zmieniać te zachowania w sposób pozwalający na maksymalizację wartości wytwarzanej przez Zespół Scrumowy.

Scrum Master wspiera Właściciela Produktu i służy mu pomocą w wielu aspektach:

 • zapewnia, że cel, zakres i domena produktu są zrozumiałe dla wszystkich w Zespole, tak dobrze, jak to tylko możliwe.
 • znajduje techniki efektywnego zarządzania Rejestrem Produktu,
 • pomaga Zespołowi zrozumieć potrzebę formułowania zwięzłych i jasnych elementów Rejestru Produktu,
 • pomaga w zrozumieniu zasad planowania produktu w środowisku empirycznym,
 • zapewnia, że Właściciel Produktu wie jak uporządkować Rejestr Produktu, aby zmaksymalizować wartość,
 • pomaga w zrozumieniu i praktykowaniu zwinności (ang. agility)
 • wspomaga przebieg wydarzeń scrumowych, kiedy jest o to proszony i kiedy jest to niezbędne.

Scrum Master służy pomocą Zespołowi Deweloperskiemu na wiele sposobów:

 • wspiera Zespół Deweloperski w zakresie stosowania zasad samoorganizacji i interdyscyplinarności,
 • pomaga Zespołowi Deweloperskiemu tworzyć produkty o wysokiej wartości,
 • usuwa przeszkody przeszkadzające Zespołowi Deweloperskiemu w osiągnięciu celu,
 • wspomaga przebieg wydarzeń scrumowych, kiedy jest o to proszony lub, gdy jest to konieczne,
 • trenuje Zespół Deweloperski w zakresie sposobu wykonywania pracy w organizacjach, w które są w trakcie transformacji scrumowej.

Scrum Master wspiera całą organizację wieloma metodami:

 • przewodzi procesom wdrażania Scruma i prowadzi coaching osób zaangażowanych w ten proces,
 • planuje wykorzystanie Scruma wewnątrz organizacji,
 • wspiera interesariuszy oraz wszystkich pracowników w rozumieniu i stosowaniu Scruma oraz empirycznego podejścia do tworzenia i rozwoju produktu,
 • inicjuje i wspiera zmiany prowadzące do zwiększenia produktywności Zespołu Scrumowego,
 • współpracuje z innymi Scrum Masterami w celu zwiększenia efektywności wykorzystania Scruma w organizacji.

Publikacja “Scrum w pigułce” opracowana została npdst. “Scrum Guide“.

©2017 Ken Schwaber i Jeff Sutherland. Dokument publikowany jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych
samych warunkach. Uproszczona treść licencji w języku polskim: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.pl, pełne
brzmienie licencji w języku angielskim: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode. Korzystając z publikacji “Scrum w pigułce” potwierdzasz fakt zapoznania się i wolę przestrzegania treści tej licencji.

Dodaj komentarz