Product Owner

Product Owner, Właściciel Produktu: rola w Scrum odpowiedzialna za maksymalizację wartości produktu, przede wszystkim przez przyrostowe zarządzanie i przekazywanie biznesowych i funkcjonalnych oczekiwań dotyczących produktu zespołowi deweloperskiemu.

Related Entries