5 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Product Backlog refinement

Product Backlog refinement, Doskonalenie Backlogu Produktu: aktywność w Sprincie, za pośrednictwem której Właściciel Produktu i Zespół Deweloperski dodają szczegóły do Backlogu Produktu.

Related Entries