5 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Doskonalenie Backlogu Produktu

Doskonalenie Backlogu Produktu (ang. Product Backlog Refinement): aktywność w Sprincie, za pośrednictwem której Właściciel Produktu i Zespół Deweloperski dodają szczegóły do Backlogu Produktu.

Related Entries