Leksykon
Wartości i filary Scrum

Wartości i filary Scrum


Scrum w pigułce

Niniejszy artykuł jest fragmentem cyklu “Scrum w pigułce”, dostępnym również w formie talii kart


Powodzenie w wykorzystaniu Scruma zależy od postępowania zgodnie z pięcioma wartościami (ang. Scrum Values):

  • zaangażowanie (wszyscy członkowie Zespołu Scrumowego zobowiązują się osiągać wyznaczone cele),
  • odwaga (członkowie Zespołu Scrumowego mają odwagę postępować właściwie i przezwyciężać trudności),
  • skupienie (wszyscy skupiają się na Sprincie i celach Zespołu Scrumowego),
  • otwartość (Zespół Scrumowy i interesariusze zgadzają się na pozostawać otwartymi na wszystkie aspekty wykonywanej pracy i związane z nią wyzwania),
  • poszanowanie (członkowie Zespołu wzajemnie respektują swoje prawo do bycia niezależnymi i kompetentnymi ludźmi).

Zespół Scrumowy przyjmując powyższe wartości i postępując zgodnie z nimi powołuje do życia filary Scruma (ang. Scrum Pillars):

  • transparentność,
  • inspekcję,
  • adaptację.

Publikacja “Scrum w pigułce” opracowana została npdst. “Scrum Guide“.

©2017 Ken Schwaber i Jeff Sutherland. Dokument publikowany jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych
samych warunkach. Uproszczona treść licencji w języku polskim: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.pl, pełne
brzmienie licencji w języku angielskim: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode. Korzystając z publikacji “Scrum w pigułce” potwierdzasz fakt zapoznania się i wolę przestrzegania treści tej licencji.

Dodaj komentarz