Leksykon
Scrum

Scrum

Scrum to ramy postępowania (ang. Framework) wykorzystywane w zarządzaniu wytwarzania złożonych produktów.


Scrum w pigułce

Niniejszy artykuł jest fragmentem cyklu “Scrum w pigułce”, dostępnym również w formie talii kart


Scrum nie jest procesem, ani techniką wytwórczą, nie jest to też wyczerpujący opis sposobu działania. Scrum definiuje jedynie zbiór ogólnych reguł postępowania w ramach których można stosować różne techniki i procesy. Scrum wykazuje skuteczność stosowanych metod zarządzania produktem oraz sposobów wykonywania pracy, po to aby w sposób ciągły doskonalić środowisko pracy, zespół, a przede wszystkim sam produkt.

Scrum to jedna ze zwinnych (ang. Agile) ram postępowania. Oznacza to, że rozumiane są i stosowane zasady określone w manifeście Agile.

Scrum to: niewielkie zespoły scrumowe oraz związane z nimi role, wydarzenia i artefakty oraz reguły.

Scrum ma charakter iteracyjny, który umożliwia dostarczanie wartości w krótkich (nie dłużej niż miesiąc) odcinkach czasu zwanych Sprintami.

Scrum wykorzystuje empiryczną kontrolę procesu tzn. wspomaga zbieranie informacji zwrotnej i reagowanie na nią.  Opiera się ona na trzech filarach: transparentności, inspekcji i adaptacji.

Zasady Scrum są proste (opisujący je „Przewodnik po Scrumie” to zaledwie kilkanaście stron) ale ich stosowanie oznacza poważne konsekwencje dla stosującej go organizacji. Uwidacznia on bowiem bardzo szybko problemy i dysfunkcje organizacyjne.

Jednym z filarów empirycznej kontroli jest transparentność, co oznacza iż istotne aspekty procesu muszą być widoczne i zrozumiałe dla wszystkich biorących udział w procesie oraz dla osób odpowiedzialnych za osiągane rezultaty.

Kolejnym filarem jest inspekcja, co oznacza, że stosując Scrum należy dokonywać częstych przeglądów artefaktów scrumowych oraz śledzić postępy w realizacji Celu Sprintu.

Adaptacja oznacza, że gdy podczas inspekcji ustalone zostaną rozbieżności, konieczna jest jak najszybsza reakcja, aby jak najszybciej ograniczyć dalsze odstępstwa.


Publikacja “Scrum w pigułce” opracowana została npdst. “Scrum Guide“.

©2017 Ken Schwaber i Jeff Sutherland. Dokument publikowany jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych
samych warunkach. Uproszczona treść licencji w języku polskim: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.pl, pełne
brzmienie licencji w języku angielskim: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode. Korzystając z publikacji “Scrum w pigułce” potwierdzasz fakt zapoznania się i wolę przestrzegania treści tej licencji.


Tags :

Dodaj komentarz