Leksykon
Założenia Manifestu Programowania Zwinnego

Założenia Manifestu Programowania Zwinnego

Wyznajemy następujące zasady:

Najwyższy priorytet ma dla nas zadowolenie klienta
dzięki wczesnemu i ciągłemu wdrażaniu
wartościowego oprogramowania.

Bądźcie gotowi na zmiany wymagań
nawet na późnym etapie jego rozwoju.
Procesy zwinne wykorzystują zmiany
dla zapewnienia klientowi konkurencyjności.

Dostarczajcie funkcjonujące oprogramowanie często,
w kilkutygodniowych lub kilkumiesięcznych odstępach.
Im częściej, tym lepiej.

Zespoły biznesowe i deweloperskie muszą ściśle ze sobą
współpracować w codziennej pracy przez cały czas trwania
projektu.

Twórzcie projekty wokół zmotywowanych ludzi.
Zapewnijcie im potrzebne środowisko oraz wsparcie i zaufajcie, że
wykonają powierzone zadanie.

Najbardziej efektywnym i wydajnym sposobem przekazywania
informacji zespołowi deweloperskiemu i wewnątrz niego jest
rozmowa twarzą w twarz.

Działające oprogramowanie jest podstawową miarą postępu.

Procesy zwinne umożliwiają zrównoważony rozwój.
Sponsorzy, deweloperzy oraz użytkownicy powinni być w stanie
utrzymywać równe tempo pracy.

Ciągłe skupienie na technicznej doskonałości i dobrym
projektowaniu zwiększa zwinność.

Prostota – sztuka minimalizowania ilości koniecznej pracy – jest kluczowa.

Najlepsze rozwiązania architektoniczne, wymagania i projekty
pochodzą od samoorganizujących się zespołów.

W regularnych odstępach czasu zespół analizuje możliwości
poprawy swojej wydajności, a następnie dostraja i dostosowuje
swoje działania do wyciągniętych wniosków.

Żródło: http://agilemanifesto.org/iso/pl/principles.html

Dodaj komentarz