Blog
Czym jest Sprint we frameworku Scrum?

Czym jest Sprint we frameworku Scrum?

Sprint to wydarzenie scrumowe, które zawiera w sobie pozostałe. Każde z nich jest okazją do inspekcji i adaptacji artefaktów Scruma. Ich celem jest stworzenie odpowiednich warunków do jak największej transparencji. Rezygnacja z któregokolwiek z wydarzeń scrumowych lub przeprowadzenie ich niezgodnie z regułami to strata szansy na prawidłową na inspekcję i adaptację. Wydarzenia w Scrumie to okazja do wprowadzenia regularności oraz eliminacja konieczności organizowania innych, niescrumowych spotkań. Super, kiedy wszystkie wydarzenia mają swoją stałą porę i to samo miejsce. Ogranicza to złożoność.

Sprint

Sprinty to puls Scruma. W Sprintach pomysły są przetwarzane w wartość.
Mają one ustaloną długość, trwają maksymalnie miesiąc dla uzyskania regularności. Po zakończeniu poprzedniego. Natychmiast rozpoczyna się nowy Sprint.
Całość pracy niezbędnej do osiągnięcia Celu Produktu, z uwzględnieniem zdarzeń: Planowanie Sprintu, Codzienny Scrum, Przegląd Sprintu oraz Retrospektywa Sprintu, ma miejsce w Sprintach.

Podczas Sprintu:

  • nie dokonuje się żadnych zmian, które mogłyby zagrozić osiągnięciu Celu Sprintu;
  • jakość nie powinna spadać;
  • Rejestr Produktu jest w razie potrzeby uszczegóławiany; oraz
  • wraz z rosnącym zrozumieniem., zakres pracy może być doprecyzowywany lub renegocjowany z Właścicielem Produktu

Sprinty umożliwiają przewidywalność dzięki umożliwieniu inspekcji i adaptacji postępów w dążeniu do Celu Produktu przynajmniej raz na miesiąc. Kiedy Sprint trwa zbyt długo, Cel Sprintu może ulec dezaktualizacji, może wzrosnąć złożoność, a ryzyko może ulec zwiększeniu. Krótsze Sprinty dają możliwość większej liczby cykli uczenia się oraz ograniczenia ryzyka związanego z kosztami i nakładem pracy. Każdy Sprint można uznać za krótki projekt.

Do prognozowania postępów można wykorzystać różne praktyki, jak chociażby wykresy: burn‐down, burn‐up, cumulative flow. Choć ich przydatność jest dowiedziona, nie zastąpią one empiryzmu. W złożonym środowisku nie można przewidzieć tego, co się wydarzy. Decyzje odnoszące się do przyszłości można podejmować jedynie w oparciu o to, co już się wydarzyło.

Sprint może zostać przerwany, jeśli Cel Sprintu staje się nieaktualny. Tylko Właściciel Produktu ma uprawnienia do przerwania Sprintu.

Sprint to nazwa iteracji w Scrumie.

Sprint to okno czasowe, w którym realizowane są wszystkie prace i przeprowadzane są wszystkie wydarzenia scrumowe.

Warto podkreślić, iż Scrum nie przewiduje „skrócenia” Sprintu. Długość trwania każdej iteracji powinna być niezmienna. Jeśli przyjęty Cel Sprintu staje się nieaktualny albo pojawiają się nowe, pilniejsze potrzeby w zakresie tworzonego produktu to możliwe jest albo zmiana zakresu pracy z Właściclelem Produktu, albo w ostateczności „przerwanie sprintu”.

Przerwanie Sprintu to odpowiedź na bardzo wyjątkową sytuację, która totalnie zniweczyła nasze plany. Musi to być coś niespotykanego, bo przecież Sprint nigdy nie trwa dłużej niż miesiąc, a najczęściej – dwa tygodnie.

Warto zauważyć, że nawet w przypadku przerwania Sprintu, wszystkie elementy ukończone zgodnie z Definicją Ukończenia mogą zostać wydane. Pozostałe wracają do Rejestru Produktu.

Optymalna długość Sprintu

Jeżeli nie wiemy z jaką długością Sprintu, to zacznijmy, np. od dwóch tygodni i modyfikujmy ją wówczas, gdy rzeczywiście będzie to niezbędne. Kierujmy się ideą empiryzmu i na podstawie doświadczeń decydujmy o tym, jak długo powinna trwać jedna iteracja.

Jeżeli regularnie jest nam trudno ukończyć przyrost i dostarczyć rzeczywistą wartość – wydłużmy Sprint. Jeżeli zaś obserwujemy, że mamy tendencje do wpadania w Waterfalla i dzielenia pracy na etapy analizy, dewelopmentu i testów – skróćmy ich długość.

Weźmy też pod uwagę jak często potrzebujemy feedbacku od naszych klientów i użytkowników. To bardzo ważne dla projektów związanych z e-commerce, serwisami społecznościowymi czy aplikacjami mobilnymi. W tych samych obszarach niezwykle ważna jest stabilność wymagań. Im częściej mogą ulegać one zmianie, tym krótszy powinien być Sprint. Ogólnie rzecz biorąc – im krótsze Sprinty, tym lepiej. Chyba, że ich długość zaczyna nam przeszkadzać.

Trzy etapy Sprintu

Sprint – podobnie jak bieg sportowy, można podzielić na trzy etapy:

  1. Rozpoczęcie Sprintu – biegacze zajmują pozycje, Zespół ustala – co chce zrobić.
  2. Przebieg Sprintu – biegacze biegną, Zespół wykonuje to, co zostało ustalone
  3. Zakończenie Sprintu – biegacze patrzą na wyniki, Zespół podsumowuje to, co zostało zrobione i wyciąga z tego wnioski.

Literatura:

Dzierżek T., „Czym właściwie jest Sprint w Scrum?”, Białko.eu, 2019

Rostkowska I., „Czym jest Sprint w Scrumie?”, Zwinna Analiza, 2019

Schwaber K., Sutherland J., „Przewodnik po Scrumie”, Scrum.org, 2020

Wykowski T. „Biznes odczarowany”, ProCognita, 2019

Dodaj komentarz