Blog
Czym jest badanie zadowolenia w zespole?

Czym jest badanie zadowolenia w zespole?

Pomiar zadowolenia w zespole, to nic innego jak badanie satysfakcji członków zespołu z zadań i atmosfery w firmie. Jest swego rodzaju źródłem informacji na temat panującej wśród osób zatrudnionych opinii na temat firmy, zespołu i wykonywanej pracy. Badanie takie umożliwia poznanie relacji mających miejsce w zespole, pomiar poziomu satysfakcji, motywacji i zaangażowania oraz uzyskanie informacji dotyczących wartości, którymi kierują się pracownicy czy poznania ich oczekiwań względem organizacji. Regularne badanie zadowolenia to dobra metoda zapobiegania wysokiemu poziomowi rotacji.

Podsumowanie

Team enthusiasm lub inaczej happiness metrics. Miara pokazująca, jaki jest poziom zadowolenia naszych pracowników z organizacji, w której pracują.

Korzyści: Scrum Master, Właściciel Produktu, zespół, organizacja wiedzą, jaki jest poziom zadowolenia pracowników. Zarówno z całej organizacji, jak i jej produktów, sposobów pracy, oraz całego zespołu. Wyniki te mogą być podstawą do planowania zmian w firmie na wielu różnych poziomach – od zmiany procesu on-boardingu poprzez instalację nowego dodatkowego środowiska testowego aż do wstawienia kanapy do pokoju zespołu.

Ważne:

  • nie zapomnieć o wizualizacji,
  • wytłumaczyć zainteresowanym, po co to robimy.

Jak to robić?

Analizowanie poziomu zadowolenia zespołu może być zabawne i wciągające dla wszystkich. Jednym z narzędzi stosowanych do analizy tego wskaźnika jest Kalendarz Niko-Niko.

Jak wiele dobrych rzeczy Kalendarz Niko-Niko pochodzi z Japonii, podobnie jak Aikido, Ramen i system Toyota Lean Production. Został on stworzony w 2005 roku w Yokohamie przez panią Sachiko Kuroda z Fujitsu Software Technologies Limited.

Niko-Niko (ニコニコ), oznacza „uśmiech” i tak właśnie działa. Pomaga Tobie i Twojemu zespołowi zakończyć dzień z uśmiechem.

Zespół montuje kalendarz na jednej ze ścian pomieszczenia. Format kalendarza pozwala każdemu członkowi zespołu na zapisanie na koniec każdego dnia pracy graficznej oceny swojego nastroju w tym dniu. Może to być ręcznie narysowany „emotikon” lub kolorowa naklejka z prostym kodem koloru, na przykład: niebieski oznacza zły dzień, czerwony oznacza neutralny, żółty oznacza dobry dzień. Z biegiem czasu kalendarz niko-niko ujawnia wzorce zmian nastrojów zespołu lub poszczególnych członków.

Niko-Niko Calendar b/w version
Niko-Niko Calendar b/w icon version

Możesz także korzystać z kalendarza Niko-Niko online, jeśli Twój zespół pracuje zdalnie. Informacje uzyskane z kalendarza Niko-Niko wymagają chwili refleksji. W ten sposób możesz odkryć wzorce zmieniające się nastroje w zespole i ich wpływ na środowisko pracy.

Kiedy członkowie zespołu dzielą się swoimi odczuciami zarówno w sprawach osobistych, jak i zawodowych, stwarza to możliwość budowania przejrzystości i zaufania w zespole.

Niko-Niko Calendar
Niko-Niko Calendar

Wskazówki dotyczące kalendarza Niko-Niko

Podobnie jak wszystkie praktyki zwinne i tę można dostosować do własnych potrzeb. Niektóre drużyny wypełniają kalendarz rano, inne używają trzech (lub pięciu) poziomów zamiast czterech, a niektórzy grają z rodzinami. Najlepszym sposobem, aby dowiedzieć się, co działa dla Ciebie i Twoich współpracowników, jest wypróbowanie różnych wersji i ciągłe ich dostosowywanie.

Kiedy koledzy z zespołu dzielą się osobistymi, codziennymi sprawami, komunikacja tworzy zaufanie i empatię. Kalendarz Niko-Niko pozwala Twojemu zespołowi na przejrzyste i dokładne śledzenie ogólnego zadowolenia w czasie, co jest zdecydowanie bardziej zabawne i kolorowe niż posiadanie stosów ankiet na biurku.

Literatura:

„Czym jest badanie satysfakcji pracowników?”, Elevato.pl, 2020

„Niko-Niko Calendar”. AgileAlliance.org, 2021

„Niko-Niko Calendar”. Management30.com, 2021

Lewandowicz D., „Happiness metrics – Co to jest i po co nam to?”, Agile247.pl, 2014

Lewandowicz D., „Miary (metryki) w Scrum”, Agile247.pl, 2016

Dodaj komentarz