A B C D E F K L M N O P Q R S T U V W

Abort

Abort (przerwać, porzucić): oznacza przerwanie pracy (nad wybranym wcześniej zadaniem) lub też jej porzucenie (w chwili, gdy zadanie nie jest […]

Agendas

Agendas (agenda, plan działań, cele): w kontekście Kanbanu pojęcie Agendy oznacza plan działań koniecznych do wykonania na wybranych poziomie organizacji. […]

Blocker

Blocker (bloker, blokada): pojęcie blokady odnosi się do sytuacji w której nie możemy dokończyć wykonywanego zadania. W wielu przypadkach jest […]

Blocker clustering

Blocker clustering (grupowanie blokad): to rodzaj analiza ryzyka wykorzystująca dane historyczne na temat zablokowanych zadań oraz sposób na ich pogrupowanie, […]

Cadence

Cadence (kadencja): to mechanizm zbierania informacji zwrotnej pomiędzy zespołami świadczącymi różne rodzaje usług. Pojęcie “kadencji” może odnosić się również do […]

Classes of service

Classes of service (klasa usług: w każdej organizacji możemy wyróżnić kilka typów zadań. Biorąc pod uwagę ich charakterystykę (umowę z […]

Commitment point

Commitment point (punkt zobowiązania): to miejsce w którym podejmowane jest zobowiązanie zespołu na podjęcie pracy nad wybranym zadaniem. Spoglądając na […]

Control chart

Control chart (karta kontrola): to zazwyczaj wykres przebiegu wraz z liniami granicznymi procesu. Linie kontrolne wyznaczają swojego rodzaju akceptowalne granice. […]

Cost of Delay

Cost of Delay (Koszt Opóźnienia): wskaźnik spadku wartości produktu w czasie wynikający z jego niedostarczenia we wcześniej ustalonym terminie. Wartość […]

Deferred commitment

Deferred commitment (odroczone zobowiązanie): oddzielanie zadań jakie powinny zostać wykonane od zadań nad którymi już zostało podjęte zobowiązanie co do […]

Delay Cost

Delay Cost (koszt opóźnienia): różnica pomiędzy wartością jaką moglibyśmy otrzymać za dostarczony produkt, gdyby został dostarczony na czas. Zebranie oraz […]