Discard

Discard (porzucać, odrzucać): przerwanie pracy nad zadaniem oraz jego wyrzucenie z systemu. W systemach kanbanowych termin “porzucenia” odnosi się do […]

Distribution histogram

Distribution histogram (histogram dystrybucji): to graficzny sposób przedstawienia wykresu rozkładu danej cechy. W tym przypadku możemy mówić o wykresie pokazującym […]

Fitness landscape

Fitness landscape (krajobraz przystosowania): to pojęcie zapożyczone z biologii oraz teorii ewolucji odnoszące się do wizualizacji przystosowania wielopoziomowego krajobrazu do […]

Flow Efficiency

Flow Efficiency (efektywność przepływu): to stosunek czasu aktywnie spędzonego nad wykonaniem zadania (z ang. Touch Time), a czasem w jakim […]

Flow system

Flow system (system przepływu): charakterystyką tego systemu jest stosunek przepływu zadań jakie do niego wpływają i jakie go opuszczają. System […]

Kanban

Kanban (1): Zlecenie produkcyjne/transportowe wywołane przez klienta w systemie ssącym. Kanban (2): metoda na zdefiniowanie, zarządzania i usprawniania dostarczania nieuchwytnej […]

Kanban board

Kanban board (tablica kanban): tablica wizualizująca system kanban. Zazwyczaj tablica kanban ma układ wertykalny z kolumnami, zdarzają się jednak układy […]

Kanban meeting

Kanban meeting: to cykliczne spotkanie zespołu w celu omówienia obecnego stanu pracy oraz zebrania informacji zwrotnej na temat podejmowanych działań. […]