5 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Delivery rate

Delivery rate (wskaźnik dostaw, tempo dostaw): liczba zakończonych zadań w określonym czasie.

Related Entries