Kanban meeting

Kanban meeting: to cykliczne spotkanie zespołu w celu omówienia obecnego stanu pracy oraz zebrania informacji zwrotnej na temat podejmowanych działań. Zazwyczaj spotkania odbywają się codziennie i pozwalają na kontrolę przepływu pracy oraz wprowadzanie usprawnień.

Related Entries