5 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z
Fi Fl

Fitness landscape

Fitness landscape (krajobraz przystosowania): to pojęcie zapożyczone z biologii oraz teorii ewolucji odnoszące się do wizualizacji przystosowania wielopoziomowego krajobrazu do dominującego środowiska.

Related Entries