Flow Efficiency

Flow Efficiency (efektywność przepływu): to stosunek czasu aktywnie spędzonego nad wykonaniem zadania (z ang. Touch Time), a czasem w jakim zadanie przebywa w systemie (Czas w Procesie, z ang. Time in Process)

Related Entries