Distribution histogram

Distribution histogram (histogram dystrybucji): to graficzny sposób przedstawienia wykresu rozkładu danej cechy. W tym przypadku możemy mówić o wykresie pokazującym ilość zdarzeń (np. Czasu Dostarczania) w wybranym zestawie danych. By umożliwić skuteczne prognozowanie statystyczne, dane wykorzystane w histogramie odzwierciedlają historyczne Czasy Dostarczania, a nie ich uśrednioną wartość.

Related Entries