5 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Cost of Delay

Cost of Delay (Koszt Opóźnienia): wskaźnik spadku wartości produktu w czasie wynikający z jego niedostarczenia we wcześniej ustalonym terminie. Wartość kosztu opóźnienia odpowiada utraconej wartości w określonym czasie. Koszt Opóźnienia jest istotnym czynnikiem w podejmowaniu decyzji nad jaką częścią projektu zespół powinien podjąć działania. Zagregowany Koszt Opóźnienia na wykresie obrazuje stopień pilności zadań.

Related Entries