5 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Customer Lead Time

Customer Lead Time (Czas Realizacji dla klienta): czas oczekiwania klienta od chwili zgłoszenia żądania, aż do momentu jego dostarczenia.

Related Entries