5 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Deferred commitment

Deferred commitment (odroczone zobowiązanie): oddzielanie zadań jakie powinny zostać wykonane od zadań nad którymi już zostało podjęte zobowiązanie co do ich wykonania. Zachowanie odroczonych zobowiązań pozwala na zbudowanie systemu pracy ciągnionej.

Related Entries