5 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Delay Cost

Delay Cost (koszt opóźnienia): różnica pomiędzy wartością jaką moglibyśmy otrzymać za dostarczony produkt, gdyby został dostarczony na czas. Zebranie oraz pogrupowanie kosztów opóźnienia dla różnych kategorii zadań pozwala na stworzenie Profilu Kosztów Opóźnienia (z ang. Delay Cost Profile).

Related Entries