5 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Control chart

Control chart (karta kontrola): to zazwyczaj wykres przebiegu wraz z liniami granicznymi procesu. Linie kontrolne wyznaczają swojego rodzaju akceptowalne granice. Każdy element znajdujący się poza nimi sygnalizuje nietypowe zachowanie. Ze względu na złożoność pracy intelektualnej oraz jej nieprzewidywalność wykorzystanie kart kontrolnych jest ograniczone w środowiskach kanbanowych.

Related Entries