Blog
Przegląd Sprintu

Przegląd Sprintu

Zadaniem Przeglądu Sprintu (ang. Sprint Review) jest inspekcja wyników pracy wykonanej w Sprincie oraz wskazanie potencjalnych przyszłych działań. Zespół Scrumowy prezentuje efekty pracy wykonanej w Sprincie kluczowym interesariuszom. Omawiane jest również postęp w dążeniu do Celu Produktu.

Podczas tego spotkania Zespół Scrumowy oraz interesariusze oceniają to, co zostało wykonane w czasie Sprintu oraz to, co zmieniło się w otoczeniu. Na podstawie tych ustaleń uczestnicy wspólnie określają, co trzeba zrobić w kolejnym Sprincie. Zespół może również uaktualnić Rejestr Produktu, aby uwzględnić nowe uzgodnienia. Przegląd Sprintu to spotkanie robocze, a Zespół Scrumowy powinien nie traktować go jedynie jako demonstracji Przyrostu Produktu.

Przegląd Sprintu to przedostatnie zdarzenie scrumowe podczas trwania Sprintu, jego ograniczenie czasowe to cztery godziny dla miesięcznego Sprintu. Dla krótszych Sprintów zwykle mniej.

Kto bierze udział w Przeglądzie Sprintu?

W Przeglądzie Sprintu bierze zawsze udział cały Zespół Scrumowy.

 Deweloperzy i Właściciel Produktu są odpowiedzialni odpowiednio za:

 • pokazanie swej pracy,
 • omówienie Rejestru Produktu.

Natomiast Scrum Master dba o przebieg spotkania i upewnia się, że jego cel został osiągnięty.

Oczywiście, spotkanie nie ma większego sensu jeżeli znaczna część Zespołu jest nieobecna. Ale prawdziwie efektywny Przegląd Sprintu może być tylko wtedy, gdy przybędą nań interesariusze, klienci, inne zespoły współpracujące, czy nawet wysocy rangą dyrektorzy, bądź członkowie zarządu.

Właśnie od tych osób Zespół Scrumowy ma szansę dostać ogromną dawkę informacji zwrotnych na temat swojego produktu, to one zadają trudne i ciekawe pytania, które mogą rozbudzić kreatywność zespołu.

Jak przeprowadzić Przegląd Sprintu?

Jedynie właściwe dane pozwolą podjąć prawidłowe decyzje. Podczas Przeglądu Sprintu warto więc uwzględnić poniższe elementy:

– Omówienie Planu Sprintu (i jakie zmiany w planie zaszły w trakcie Sprintu). Co zostało Ukończone zgodnie z Definicją Ukończenia (DoD), a co nie.

 • Omówienie, co się udało, jakie problemy miał Zespół w trakcie Sprintu i jak sobie z nimi poradził.
 • Prezentacja działania Elementów Rejestru Sprintu, które zostały Ukończone.
 • Zebranie feedbacku.
 • Udzielenie odpowiedzi na pytania.
 • Przedyskutowanie informacji zwrotnej otrzymanej z rynku oraz wpływu tych danych na dalszy plan pracy.
 • Prezentacja aktualnej roadmapy, planów wydań.
 • Pokazanie wpływu Sprintu na datę lub zakres kolejnego wydania.
 • Jeśli Właściciel Produktu podjął decyzję o wdrożeniu na produkcję – poinformowanie Interesariuszy kiedy mogą spodziewać się nowej wersji.
 • Omówienie Rejestru Produktu, postępu prac, budżetu i harmonogramu.
 • Dyskusja na temat dalszych prac i zakresu kolejnego Sprintu.

Po co?

Filarami Scruma są transparencja, inspekcja i adaptacja. Przegląd Sprintu jest spotkaniem, które oparte jest właśnie na tych filarach. Dokonujemy inspekcji Przyrostu Produktu, sprawdzamy, co udało nam się wykonać,  weryfikujemy, gdzie jesteśmy z wytwarzaniem produktu i otrzymujemy feedback od interesariuszy i klientów. Chcemy bowiem jak najszybciej zaadaptować nasze kolejne działania do rzeczywistości.

Wraz z całym Zespołem Scrumowym planujemy, jakie kolejne elementy Rejestru Produktu  powinniśmy wykonać w następnym Sprincie. Naszym celem jest ponowne dostarczenie najwyższej wartości. Weryfikujemy, jak zmienił się w międzyczasie rynek i jak powinniśmy w związku z tym odpowiedzieć.

Jeśli jest taka potrzeba uaktualniamy plany wydań, budżet i wymogi dotyczące produktu. Wszystko po to, byśmy mieli przekonanie, że co Sprint uzyskujemy to, co najlepsze dla rozwoju produktu dzięki naszej pracy.

Podsumowanie

Najważniejszym elementem Przeglądu Sprintu jest szczegółowa dyskusja oraz współpraca pomiędzy Zespołem Scrumowym i Interesariuszami.

Prezentacja Przyrostu Produktu ma sens w kontekście wywołania dyskusji, ale to tylko jedynie fragment tego spotkania, który sam nie niesie zbyt wiele wartości.

Fundamentalnym celem Przeglądu Sprintu jest weryfikacja i adaptacja Rejestru Produktu poprzez zebranie informacji zwrotnej oraz konkluzja dyskusji z interesariuszami.

Literatura:

Gowin E. „Przegląd Sprintu”, Agile247, 2018

Kaczor A., „Sprint Review to nie demo!”, QAgile, 2018

Schwaber K., Sutherland J., „Przewodnik po Scrumie”, Scrum.org, 2020

Springer O., „Jak przeprowadzić Przegląd Sprintu, czyli Sprint Review”, ProductVision, 2020

Wykowski T. „Po co nam Sprint Review?”, ProCognita, 2018

Dodaj komentarz