Blog
Retrospektywa Sprintu

Retrospektywa Sprintu

Celem Retrospektywy Sprintu (ang. Sprint Retrospective) jest zaplanowanie sposobów na podniesienie efektywności i jakości.

Zespół Scrumowy przeprowadza inspekcję przebiegu ostatniego Sprintu w zakresie osób, interakcji, procesów, narzędzi oraz Definicji Ukończenia. Weryfikowane elementy mogą różnić się w zależności od specyfiki pracy w Zespole. Ustala się założenia, które doprowadziły zespół do błędnych wniosków, ustala się także ich bezpośrednią przyczynę. Zespół Scrumowy dyskutuje na temat tego, co poszło dobrze w trakcie Sprintu, jakie spotkał problemy się w trakcie realizacji. A także sposoby, w jaki te problemy zostały lub mogłyby zostać rozwiązane.

Zespół Scrumowy ustala zmiany najbardziej skuteczne pod kątem zwiększenia swojej efektywności. Najbardziej znaczące usprawnienia wprowadza się tak szybko, jak to możliwe. Warto je wręcz włączyć do Rejestru kolejnego Sprintu.

Retrospektywa Sprintu jest ostatnim zdarzeniem Sprincie. Czas trwania tego spotkania określony jest na maksymalnie trzy godziny dla miesięcznego Sprintu. Dla krótszych Sprintów zwykle jest krótszy.

Co jest ważne podczas Retrospektywy?

Za przebieg spotkania odpowiedzialny jest cały Zespół Scrumowy (Deweloperzy, Właściciel Produktu i Scrum Master). Od zaangażowania wszystkich zależy jego sukces. Nawet najlepiej przygotowane spotkanie nie będzie miało sensu, gdy nikt nie będzie z zapałem w niej uczestniczył i udzielał szczerych informacji. Rolą Scrum Mastera jest zapewnienie, że takie spotkanie się odbywa, a jego przebieg niezależnie od poruszanych problemów będzie pozytywny  charakter i nie wpłynie negatywnie na członków zespołu. Retrospektywa musi przynieść efekt – zestaw potencjalnych usprawnień. To nie luźne spotkanie bez celu i wniosków. Nie powinno też przypominać sesji terapeutycznej.

Jakie korzyści daje Retrospektywa Sprintu?

Retrospektywa Sprintu to spotkanie które koncentruje się na inspekcji i adaptacji. To bezpieczna przestrzeń do dyskusji nad tym co w zespole nie działa. To też okazja do świętowania sukcesów całego Zespołu Scrumowego i jego pojedynczych członków. To okazja do dzielenia się swoimi przemyśleniami związanymi z pracą, wytwarzaniem produktu itp.

Podstawową korzyścią tego spotkania będzie zawsze ulepszanie pracy całego teamu, a w konsekwencji sprawniejsze wytwarzanie produktu. Dobrze przeprowadzona Retrospektywa, to coraz lepszy zespół w każdym, kolejnym Sprincie.

Plan na Retrospektywę Sprintu

Rozgrzewka

Dla przeprowadzenia skutecznej Retrospektywy ważne jest wcześniejsze „rozgrzanie” uczestników. Rozgrzewka to istotny fragment każdego efektywnego spotkania, a w szczególności Retrospektywy. Istotne jest, aby przed skupieniem się na meritum spotkania, każda osoba obecna na spotkaniu coś powiedziała. To może być np. banalne ćwiczenie pod tytułem „opisz jednym słowem ostatni Sprint”  albo „powiedz, co jadłeś dziś na lunch”. Takie proste zadanie na otwarciu, sprawia, że wszyscy się aktywizują i znacznie łatwiej będzie uzyskać ich efektywne działanie podczas spotkania.

Generowanie pomysłów

Druga faza Retrospektywy to na ogół sesja generowania pomysłów. Chodzi o niczym nieskrępowaną burzę mózgów. Chcemy poznać odpowiedzi na kilka pytań – np.: co poszło dobrze, co się nie udało, co chcemy zacząć robić, a co przestać kontynuować?. Im więcej pomysłów – tym lepiej! Istotne jest, aby nie sugerować nikomu, co jest najważniejsze. Pomysły zwykle generujemy indywidualnie i po cichu np. zapisując na samoprzylepnych karteczkach (lub korzystając z narzędzi on-line), a, następnie omawiamy je wspólnie.

Dyskusja

Jeżeli mamy dużo spraw do omówienia – warto wybrać te, którymi się zajmiemy. Nie ma sensu debatować nad kilkunastoma tematami – po prostu możemy nie zdążyć. Tylko niektóre z nich mają realny wpływ na naszą pracę i to nad nymi powinniśmy się skupić. W przeciwnym razie ryzykujemy tworzenie akcji, które nie będą później wdrażane w życie.

Wybór usprawnień do realizacji

Do wyboru tematów można skorzystać z jednej z wielu technik głosowania, która powinna wyłonić dwa-cztery najważniejsze problemy. Te kwestie omawiamy, szukamy przyczyn i analizujemy ich wpływ. Później, tworzymy dla nich akcje, które w rezultacie usprawnią naszą pracę w Zespole. Akcje koniecznie przypisujemy do konkretnych osób. Same się nie zrobią!

Podsumowanie

  • Poszukujmy usprawnień, a nie problemów do rozwiązania.
  • Dokonujmy dużych zmian małymi krokami, iteracyjnie i coś, czego jeszcze nie robiliśmy.
  • Dbajmy o formę spotkania, aby nie było nudne i zaangażowanie zespołu nie spadło.

Literatura:

Dzierżek T., „Wszystko o Sprint Retrospective”, #białko, 2018

Gowin E., „Retrospektywa, zaczynamy się usprawniać”, Agile247, 2018

Markowicz R., „Przepis na Retrospektywę Sprintu”, Code Sprinters, 2017

Rogala B., „Retrospektywa Sprintu, zatem czas na usprawnienia!”, Agile Hunters, 2020

Schwaber K., Sutherland J., „Przewodnik po Scrumie”, Scrum.org, 2020

Dodaj komentarz