Blog
Rejestr Sprintu

Rejestr Sprintu

Na Rejestr Sprintu składają się:

  • Cel Sprintu (dlaczego?),
  • zestaw elementów Rejestru Produktu wybranych do Sprintu (co?)
  • oraz plan realizacji Przyrostu (jak?).

Rejestr Sprintu to plan stworzony przez i dla programistów. Jest to dobrze widoczny w czasie rzeczywistym obraz pracy, którą Deweloperzy planują wykonać podczas Sprintu, aby osiągnąć jego Cel. W konsekwencji Rejestr Sprintu jest aktualizowany w trakcie Sprintu w miarę zdobywania kolejnych informacji podczas Codziennego Scruma.

Definicja

Rejestr Sprintu to podzbiór Rejestru Produktu, który Zespół zamierza dostarczyć podczas Sprintu, aby osiągnąć Cel Sprintu. A także poczynić postępy w kierunku wytworzenia Przyrostu.

Rejestr Sprintu składa się z elementów Rejestru Produktu, które zespół uzgodnił z Właścicielem Produktu podczas Planowania Sprintu. Zespół jest właścicielem Rejestru Sprintu i ma wpływ na dodawanie i usuwanie z niego kolejnych elementów. Pozwala to Zespołowi skupić się na jasnym zakresie zadań podczas Sprintu. Niektóre zespoły mogą zezwolić na włączenie nowego elementu do Rejestru Produktu. Może on zastąpić już istniejący element Rejestru Produktu o takim samym lub większym rozmiarze.

Jeśli zespół zidentyfikuje zadania potrzebne do dostarczenia wybranego elementu Rejestru Produktu, zadania te również staną się częścią Rejestru Sprintu. Zespół może dodawać lub usuwać zadania z Rrejestru Sprintu w trakcie Sprintu. Rejestr Sprintu zawiera również te działania, które zespół zidentyfikował na poprzedniej Retrospektywie Sprintu.

Przewidywane zyski

Rejestr Sprintu zapewnia Zespołowi skupienie na krótkoterminowym celu. Natomiast rosnący Rejestr Produktu jest mechanizmem gromadzenia i zapamiętywania pomysłów do rozważenia w przyszłości. Prowadzenie stabilnej listy pozycji Rejestru Produktu w Backlogu Sprintu chroni Zespół przed zmianami priorytetów przez krótki (zwykle 2 tygodnie) okres.

Widoczność Rejestru Sprintu i pokazywanie postępu w realizacji kolejnych elementów zapewnia Zespołowi sposób na komunikowanie statusu. Graficzna reprezentacja Rejestru Sprintu zapewnia również pomoc wizualną w dyskusjach Zespołu na temat bieżącej pracy. Pomaga również zastanowić się nad tym, co należy robić w dalszej kolejności.

Możliwość dodawania zadań w trakcie Sprintu pozwala Zespołowi poznać i dostosować swój plan dostarczania wybranych elementów Rejestru Produktu.

Dodaj komentarz