Blog
Rejestr Produktu

Rejestr Produktu

Rejestr Produktu to zmieniająca się, uporządkowana lista tych rzeczy, któresą niezbedne do ulepszenia produktu. To jedyne źródło zadań podejmowanych przez Zespół Scrumowy. Elementy Rejestru Produktu, które mogą zostać zrealizowane przez Zespół Scrumowy podczas jednego Sprintu, zostają uznane za gotowe do wybrania podczas Planowania Sprintu. Zwykle osiągają stopień gotowości w procesie ich doskonalenia. Doskonalenie (ang. refinement) Rejestru Produktu to działanie polegające na dzieleniu jego elementów na mniejsze, precyzyjniej zdefiniowane jednostki oraz na ich uszczegółowieniu. To proces ciągły, którego celem jest dodawanie szczegółów, takich jak opis, rozmiar czy kolejność. Właściwości te często bywają różne, zależniei od specyfiki pracy Zespołu.   

Deweloperzy, wykonujący pracę, są odpowiedzialni za ustalenie rozmiarów elementów Rejestru Produktu. Właściciel Produktu może wpływać na Deweloperów, pomagając im w zrozumieniu oraz dokonywaniu wyborów.

Definicja

Rejestr Produktu to lista nowych funkcji, zmian w istniejących funkcjach, poprawek błędów, zmian w infrastrukturze lub innych działań, które Zespół może wykonać w celu osiągnięcia określonego wyniku.

Rejestr Produktu to jedyne wiarygodne źródło zadań, nad którymi pracuje zespół. Oznacza to, że nie zostanie zrobione nic, czego nie ma w Rejestrze Produktu. I odwrotnie, obecność konkretnego elementu w Rejestrze Produktu nie gwarantuje, że zostanie on dostarczony. Stanowi on opcję, którą Zespół może realizować w celu osiągnięcia konkretnego wyniku, ale nie zobowiązanie.

Elementy Rejestru Produktu przybierają różne formy. Przy czym dość często spotykane są historyjki użytkowników. Zespół korzystający z Rejestru Produktu określa format, który wybrał i traktuje elementy rejestru jako opis aspektów rozwiązania, nad którym może pracować.

Typowy Rejestr Produktu składa się z następujących elementów:

  • Funkcjonalności;
  • Błędy;
  • Prace techniczne;
  • Pozyskiwanie wiedzy.

Pozycje w Rejestrze Produktu różnią się rozmiarem i stopniem szczegółowości. Zależy to w dużej mierze od tego, kiedy Zespół będzie nad nimi pracował. Te, nad którymi zespół będzie pracował wkrótce, powinny być niewielkie i zawierać wystarczającą ilość szczegółów, aby zespół mógł rozpocząć pracę. Zespół może ustalić Definicję Gotowości, która ustali zestaw informacji, które chcieliby mieć ustalone, aby rozpocząć pracę nad elementem Rejestru. Pozycje Rejestru Produktu, które nie są przeznaczone do rozpoczęcia nad nimi pracy, mogą być dość pojemne i zawierać niewiele szczegółów.

Kolejność pozycji Rejestru Produktu zmienia się, gdy zespół zyskuje lepsze zrozumienie oczekiwanego wyniku i zidentyfikowanego rozwiązania. Ta zmiana kolejności istniejących pozycji Rejestru Produktu, ciągłe dodawanie i usuwanie pozycji oraz niekończące się udoskonalanie, nadają Rejestrowi jego dynamikę.

Przewidywane benefity

Elementy Rejestru Produktu pełnią funkcję zastępczą dla przyszłej rozmowy na temat możliwości osiągnięcia pożądanego rezultatu. Oznacza to, że zespół nie musi mieć w pełni rozwiniętego pomysłu przed dodaniem go do Rejestru Produktu. Kiedy element Rejestru Produktu jest początkowo dodawany do Rejestru, wystarczy aby miał wystarczającą ilość informacji, aby przypomnieć Zespołowi, o co chodziło. Pozycję Rejestru Produktu należy w pełni opisać tylko wtedy, gdy Zespół ma rozpocząć nad nią pracę.

Dynamiczny charakter Rejestru Produktu zapewnia Zespołom sposób zarządzania wiedzą na temat pożądanego wyniku i potencjalnych sposobów jego dostarczenia. Rejestr Produktu nie musi być kompletny, gdy zespół rozpoczyna pracę, więc zespół może zacząć od wstępnego pomysłu i dodawać nowe elementy Rejestru Produktu, gdy dowie się więcej.

To, że coś znajduje się w Rejestrze Produktu, nie oznacza, że ​​musi zostać dostarczone. Zespół może usunąć elementy Rejestru Produktu, które według niego nie przyczyniają się do osiągnięcia pożądanego rezultatu. Oznacza to, że Zespół może uniknąć tworzenia dodatkowych elementów, które nie dodają wartości. Zamiast tego może poświęcić swój czas na pracę nad naprawdę wartościowymi zmianami.

Kto jest właścicielem Rejestru Produktu?

Podczas gdy cały wielofunkcyjny Zespół Scrumowy pracuje razem nad Rejestrem Produktu, Właściciel Produktu jest za niego odpowiedzialny. W większości przypadków Właściciel Produktu ponosi odpowiedzialność za organizację i utrzymanie Rejestru Produktu. Jednak sensownym rozwiązaniem jest umożliwienie różnym członkom Zespołu tworzenie jego elementów.

Właściciel Produktu pojawia się na Planowania Sprintu wraz z Rejestrem Produktu uporządkowanym wg. ważności elementów. Opisuje Zespołowi najważniejsze elementy. Następnie Zespół określa, które elementy mogą ukończyć podczas nadchodzącego Sprintu. Później Zespół przenosi wybrane elementy z Rejestru Produktu do Rejestru Sprintu. W następnej kolejności przekształcają każdy z wybranych elementów Rejestru Produktu w jedno lub więcej zadań Rejestru Sprintu, dzięki czemu mogą efektywniej dzielić pracę podczas Sprintu.

Dodaj komentarz