Blog
Kim jest Agile Coach?

Kim jest Agile Coach?

Agile Coach to osoba, która pełni swoistą rolę mentora.

  • pokazuje zespołom jak wdrażać praktyki Agile, 
  • pomaga dostosowywać je do sytuacji, w której znajdują się aktualnie członkowie zespołów,
  • wspiera transformację całej organizacji.

Agile Coach może być wewnętrzny (pochodzący z firmy, zatrudniony na stałe) bądź też zewnętrzny (konsultant, freelancer, pojawiający się na określony czas w konkretnym celu).

Często spotykamy się ze stwierdzeniem, że zatrudnienie zewnętrznego Agile Coacha jest gorszym rozwiązaniem, ponieważ nie zna on pracowników i sytuacji niż kogoś wybranego z zespołu, który współpracuje w firmie od lat. Ale patrząc na to z innej perspektywy: osoba z zewnątrz oceni sprawę bardziej obiektywnie, spojrzy na problem “out of the box” i szybciej dostrzeże problemy niewidoczne dla innych.

Scrum Master jako Agile Coach

Według Scrum Guide Scrum Master ma trzy kluczowe obszary odpowiedzialności:

Trenowanie zespołów poprzez promowanie interdyscyplinarności i pomaganie im w samozarządzaniu i samoorganizacji w ramach granic wyznaczonych przez organizację.

Coaching Właściciela Produktu w zwinnych technikach zarządzania produktem w zakresie praktycznego definiowania Celu Produktu i zarządzania Rejestrem Produktu.

Coaching organizacji poprzez prowadzenie szkoleń i ukierunkowywanie działań przedsiębiorstwa w zakresie implementacji zwinnego podejścia do wytwarzania produktu.

Ogólnie rzecz biorąc, rola Scrum Mastera jest rolą coachingową obejmującą zespoły, Właściciela Produktu, wspierających interesariuszy i całą organizację. Kiedy wszystkie te aspekty łączą się, zwiększa się zwinność przedsiębiorstwa. Jest to jednak nie lada wyczyn i aby skutecznie działać na wszystkich poziomach organizacji, wymagane jest wieloletnie doświadczenie, praktyczne umiejętności i zmysł biznesowy. Warto rozwijać swoich Scrum Masterów aby wyewoluowali w Agile Coachów.

W miarę jak zarządzanie organizacją ewoluuje, a interesariusze biznesowi stają się bardziej zaangażowani, zwinne środowisko przedsiębiorstwa stanie się bardziej złożone, a rola Scrum Mastera będzie trudniejsza. Scrum Masterzy będą potrzebować pomocy, aby nauczyć się zestawu postaw opartych na sytuacjach awaryjnych. Po to, aby zastosować je w różnych okolicznościach, z których każda opiera się na:

Zrozumieniu środowiska – poznanie potrzeb.

Optymalizacji dla całości – rozumienie, że tworzenie optymalnego wyniku dla jednego zespołu może nie służyć innym zespołom lub nie odpowiadać potrzebom całej organizacji.

Wspieraniu rozwoju — wzmocnienie zwinnych zachowań i działań zespołów stwarza lepszą odporność na destrukcję podczas zmiany.

Budowaniu spójności — zapewnienie zgodności terminologii, praktyk, narzędzi i procesów z najlepszymi praktykami w branży.

8 elementów zwinnego coachingu

Aby pomóc Scrum Masterom i ich zespołom zrozumieć rodzaje ról i ich odmian, jakie pełnią jako zwinny coach. Te osiem zakresów zwinnego coachingu pomaga zobrazować podstawowe postawy, które Scrum Masterzy powinni nauczyć się wykorzystywać:

Trener – Skupienie się na rozwoju umiejętności poprzez formalne nauczanie.

Mentor – Doradzanie ludziom w oparciu o doświadczenie i budowanie relacji zawodowych.

Konsultant – Implementacja frameworków i zestawów narzędzi, diagnozowanie problemów i rozwiązywanie problemów w oparciu o ich umiejętności i wiedzę.

Coach – Rozwijanie wspólnych celów poprzez skupienie się na zmianie sposobu myślenia, działań i zachowań.

Doradca – Pomaganie w radzeniu sobie z dysfunkcjami i konfliktami.

Agent zmiany – Opracowywanie formalnych ścieżek zmian i pomoc w zwinnym projektowaniu organizacyjnym.

Facylitator — Pomaganie ludziom w osiąganiu efektywnych wyników w sposób niezależny i bez udzielania porad.

Lean Leader – Rozwijanie ludzi poprzez promowanie uczenia się przez całe życie.

Od Scrum Mastera do Agile Coacha

Scrum Master, który aspiruje do tego, by zostać prawdziwym coachem Agile (czyli wyjść poza Scrum i jego zespół), jest najczęściej doświadczonym trenerem, doradcą, najczęściej mentorem (bo ma doświadczenie i czerpie z tych doświadczeń). Często pochodzi ze społeczności programistów. Był kierownikiem (projektu, zespołu – to się dzieje na wiele różnych sposobów).

Zbyt mała znajomość metod innych niż Scrum, brak praktyki menedżerskiej i doświadczenia coachingowego często przeszkadza Scrum Masterom w efektywnym funkcjonowaniu jako Agile Coach. Często w ogóle nie rozumieją, czym jest coaching. Ale, oczywiście, osoby z predyspozycjami do roli przywódcy, w naturalny sposób przyjmują postawę coachingową w razie potrzeby, ale często robią to nieświadomie. Tymczasem przeprowadzenie sesji i znajomość narzędzi coachingowych może przynieść spektakularne rezultaty. A przynajmniej pozwoli uniknąć błędów.

Osoba która może wcielić się w rolę Agile Coacha to zwykle doświadczony Scrum Master. Doświadczenie tylko w tej dziedzinie jednak nie wystarczy. Musi to być osoba, która koncentruje w sobie również doświadczenie menedżerskie i doskonałe podejście do ludzi.

Dodaj komentarz