Blog
Interdyscyplinarność Zespołu Scrumowego

Interdyscyplinarność Zespołu Scrumowego

Na czym polega interdyscyplinarność?

Zespół Scrumowy powinien być wyposażony we wszystkie kompetencje niezbędne do wykonania pracy bez wspomagania się osobami spoza zespołu.

Często popełniany jest błąd, w postaci założenia, że interdyscyplinarność dotyczy pojedynczych osób. Nie możemy jednak oczekiwać od każdej osoby, aby była ekspertem we wszystkim. To Zespół Scrumowy, całościowo, jest niezależnym zespołem eksperckim.

Oczywiście członkami tego zespołu są eksperci i specjaliści. Zwykle będą wśród nich osoby specjalizujące się w poszczególnych aspektach iteracyjnego wytwarzania oprogramowania, jak np. analitycy, programiści i testerzy. Ale interdyscyplinarność powinniśmy rozpatrywać na poziomie zespołu jako całości.

Często samo nazewnictwo stanowisk rozgraniczających odpowiedzialności szufladkuje. I zwykle, pojawia się konieczność koordynowania działań zespołu w postaci kierownika. Taki sposób interpretacji odbiera zespołowi motywację i chęć do działania. Aby tych negatywnych zjawisk uniknąć, w Scrumie wszystkich członków zespołu nazywamy “deweloperami”, bez rozróżniania poszczególnych specjalizacji. Prowadzi to do zacieśniania więzi w zespole, odkrywania i budowania nowych kompetencji.

Osobom, które w silosowym modelu pracowały przez lata, zmiana taka nie przychodzi łatwo. Zaszczepianie i pielęgnowanie nowego sposobu myślenia, budowanie interdyscyplinarności i samoorganizacji to prawdziwe wyzwania stojące przed Scrum Masterami.

Zakres interdyscyplinarności

Najczęściej spotykany aspekt przy omawianiu interdyscyplinarności to „zakres niezbędny do wykonania zadania”. Znaczy to, że od początku precyzyjnie i jasno trzeba zdefiniować, czym zespół będzie się zajmował. Dla Zespołu tą precyzyjną definicję stanowi Rejestr Produktu.

Wszyscy członkowie zespołu powinni znać Rejestr Produktu i pilnować, aby nie znalazły się w nim takie elementy, które wykraczają poza ich wspólne kompetencje.

Mowa tu o kompetencjach w ujęciu całego zespołu. Każdy, kto w trakcie sesji Doskonalenia Rejestru Produktu miałby wątpliwości co do jakiegokolwiek wymagania, powinien mówić o tym głośno i wyraźnie. Z kolei Scrum Master, który podejrzewa, że taka sytuacja może miejsce, powinien drążyć i wyciągać wątpliwości na światło dzienne.

Każde wymaganie z Rejestr Produktu może znaleźć się na szczycie listy i trafić na kolejne Planowanie Sprintu. Jeżeli dopiero tam okaże się, że brak nam odpowiednich umiejętności czy zasobów do jego realizacji, to nie tylko stracimy bezpowrotnie sporo czasu, ale i możemy spowodować realne opóźnieni. Jeżeli bowiem wymaganie to przekażemy do innego zespołu, to trafi ono do Rejestru Produktu i będzie czekało na realizację przynajmniej do kolejnego Sprintu.

Interdyscyplinarność możemy zapewnić na dwa sposoby. Pierwszy z nich to ściągnięcie do zespołu wielu wszechstronnych osób, potrafiących zająć się każdym aspektem tworzonego produktu. Drugie podejście zaleca ograniczenie różnorodności w Rejestrze Produktu i wąską specjalizację. Pamiętając o tym, że idealna wielkość zespołu to około 5 osób, wybór powinien być prosty.

Silosy kontra eksperci, czyli pułapki interdyscyplinarności

Zarówno podejście z wąską specjalizacją, jak i absolutną uniwersalnością niosą ze sobą różne problemy. Jeżeli chcemy wiedzieć wszystko, to wiele czasu poświęcimy na doskonalenie się i przekazywaniu/zdobywaniu umiejętności. Niejednokrotnie możemy się przekonać, że z wielu z nich nawet nie zdołamy wypróbować.

Jeśli zajmujemy się tylko i wyłącznie określonym kawałkiem systemu, to żeby zrealizować niektóre funkcjonalności będziemy musieli łączyć siły z innymi zespołami. Spowoduje to uciążliwe zależności pomiędzy poszczególnymi zadaniami w rejestrze produktu i konieczność częstej synchronizacji.

Na pewno warto znać się na tym, z czego często korzystamy. Jednak w dzisiejszych czasach trudno znać się na wszystkim i być absolutnie uniwersalnym.

Literatura:

Chrapko M., „Zespoły interdyscyplinarne – o czym zapominamy przy ich budowaniu?”, MariuszChrapko.com, 2020

Drzazga J., „Zainspiruj mnie Kuba! – 6 poziomów interdyscyplinarności”, Agile Institute, 2020

Dzierżek T., „Kross-funkcjonalność – definicja i pułapki”, Bialko.eu, 2018

Kashyap V., „Cross-functional Team: What Is It & How To Make It Work”, Kanbanize.com, 2020

Lynn R., „What are Cross Functional Teams?”, Planview.com, 2021

Schwaber K., Sutherland J., „Przewodnik po Scrumie”, Scrum.org, 2020

Szczepanik J., Wieczorek J., https://porzadnyagile.pl/060-efektywnosc-zespolu-scrumowego/, 2021

Wieczorek J., „Kilka słów o Zespole Deweloperskim w Scrumie”, Agile247, 2016

Dodaj komentarz