Blog
Menedżer, czy Lider?

Menedżer, czy Lider?

Menedżer oraz Lider mają do odegrania wielkie role w każdej organizacji, Lider jest bowiem tym, który inspiruje, zachęca i wywiera wpływ na swoich ludzi, chętnie pracuje nad osiąganiem celów organizacji. Natomiast Menedżer jest ważnym łącznikiem między firmą a jej interesariuszami, tj. pracownikami, klientami, dostawcami, akcjonariuszami, rządem, społeczeństwem itd. To on wykonuje podstawowe funkcje kierownicze.

Znajdziesz tu kilka kluczowych różnic między liderem a menedżerem, kiedy przewodzić, a kiedy zarządzać i przedstawiamy przykłady najbardziej odpowiednich sytuacji dla każdego z nich.

Kim jest menedżer?

Zarządzanie to proces kontrolowania lub radzenia sobie z sytuacjami, rzeczami lub ludźmi. Czynności zarządzania obejmują koordynację, organizację i planowanie, aby zapewnić osiągnięcie określonego wyniku. Zarządzanie sytuacją lub zespołem w miejscu pracy często wymaga ciągłej oceny i mierzenia wyników w celu zwiększenia wydajności i poprawy rezultatów.

Kim jest lider?

Przywództwo to akt pomagania osobie lub grupie ludzi w osiągnięciu zamierzonego celu. Cechy związane z przywództwem obejmują zdolność do motywowania, inspirowania i zachęcania innych do działania i realizacji wspólnej wizji. Przywództwo ma tendencję do skupiania się bardziej na zwiększaniu wyników poprzez budowanie i utrzymywanie utalentowanych zespołów, niż zapewnianie realizacji zadań przez kierownictwo.

Lider kontra menedżer: 7 różnic

Zarówno przywództwo, jak i kierowanie są równie ważne w miejscu pracy. Jednak te dwa aspekty zarządzania są często bardzo różne i wymagane jest dogłębne zrozumienie, kiedy używać każdej z nich. Oto siedem najważniejszych różnic między kierowaniem a przywództwem w pracy:

1. Przywództwo często opiera się na misji, podczas gdy kierowanie często opiera się na wykonaniu określonego zadania.

2. Kierowanie wymaga ścisłego przestrzegania zasad, podczas gdy przywództwo często pociąga za sobą kreatywność i innowacyjność.

3. Kierowanie jest bardziej skoncentrowane na kontrolowaniu ludzi i wyników, podczas gdy przywództwo często koncentruje się na inspirowaniu ludzi do myślenia nieszablonowego.

4. Liderzy motywują i inspirują, a menedżerowie kierują.

5. Kierownictwo koncentruje się na optymalizacji realizacji procesu, podczas gdy przywództwo koncentruje się na optymalizacji zespołu jako całości.

6. Kierowanie jest bardziej ilościowe, podczas gdy przywództwo jest bardziej jakościowe.

7. Wyniki przywództwa są często niematerialne, podczas gdy wyniki kierowania są łatwiejsze do zmierzenia.

Kiedy przewodzić, a kiedy kierować zespołem?

Wiedza, kiedy kierować, a kiedy przewodzić, może pomóc w stworzeniu spójnego zespołu, który dobrze funkcjonuje w pozytywnych warunkach, a także w sytuacjach kryzysowych. Przewodzenie, gdy jest to właściwe, i kierowanie, gdy jest to konieczne, może pomóc Twojemu zespołowi uzyskać znacznie lepsze wyniki i osiągnąć sukces.

Kiedy kierować zespołem?

 • W sytuacji kryzysowej lub awaryjnej
 • W przypadku problemów związanych z procesami lub projektami
 • Podczas szkolenia nowych członków zespołu
 • Kiedy kończysz pracę w terminie
 • Przy delegowaniu ważnych zadań
 • Kiedy sytuacja wymaga konkretnych rezultatów

Przykładem kierowania zespołem może być sytuacja, w której pracownicy nie mają doświadczenia w wykonywaniu przydzielonego im zadania. W takiej sytuacji członkowie Twojego zespołu będą potrzebować dodatkowej pomocy. Pomóż swoim pracownikom, mówiąc im dokładnie, co mają zrobić, aby wykonać zadanie. Podaj im jasny opis celu i upewnij się, że masz przykłady do naśladowania, aby dokładnie zrozumieli, czego się oczekuje.

Kiedy poprowadzić swój zespół?

 • Kiedy pracownicy są pewni swoich umiejętności i sprawnie wykonują zadania
 • Wtedy, gdy możesz zaufać członkom zespołu, że wykonają powierzone im zadania bez mikrozarządzania nimi
 • Jeśli wprowadzasz nowe podejście do miejsca pracy
 • Podczas kreatywnych dyskusji lub spotkań zespołowych

Prowadź swój zespół gdy Twoi pracownicy osiągają już dobre wyniki i mają duże umiejętności w swojej pracy. Kiedy możesz zaufać ich umiejętnościom, ale musisz określić cel, członków Twojego zespołu trzeba wówczas prowadzić, a nie kierować nimi.

Kiedy bardziej przyzwyczaisz się do swojego zespołu i jego potrzeb, będziesz w stanie podejść do każdej sytuacji, zadając sobie pytanie, czy Twój zespół musi być prowadzony, kierowany, czy może połączyć obie te sytuacje. Im lepiej poznasz swój zespół, tym łatwiej będzie Ci zidentyfikować jego potrzeby. Nowi pracownicy mogą potrzebować bardziej praktycznego kierowania, dopóki nie będą bardziej pewni siebie i wykwalifikowani w swoich obowiązkach. Doświadczeni pracownicy, którzy są wysoko wykwalifikowani, radzą sobie lepiej przy minimalnym ukierunkowaniu.

Przykłady umiejętności liderskich a umiejętności menedżerskich

Umiejętności lidera:

 • Ma wizję
 • Myśli strategicznie
 • Tworzy deklarację misji
 • Określa cel zespołu
 • Uwzględnia mocne strony każdego członka zespołu
 • Inspiruje zachowanie
 • Zaspokaja niezaspokojone potrzeby pracowników
 • Zachęca do zaangażowania
 • Osiąga długoterminowe cele
 • Daje informację zwrotną
 • Motywuje
 • Tworzy zmianę
 • Podejmuje skalkulowane ryzyko

Umiejętności kierownicze:

 • Poprawia produktywność i wydajność
 • Ustanawia procesy i usprawnia systemy
 • Kontynuuje realizację deklaracji misji
 • Ustawia terminy
 • Jest zorganizowany
 • Tworzy budżety
 • Rozwiązuje problemy
 • Utrzymuje jakość
 • Żąda działania
 • Koncentruje się na planowaniu strategicznym
 • Tworzy porządek
 • Ustanawia zasady
 • Poprawia zachowanie
 • Minimalizuje ryzyko

Określ swoje mocne strony oraz obszary do poprawy. Będziesz potrzebować umiejętności zarówno w zakresie przywództwa, jak i kierowania, aby utrzymać szczęśliwy i produktywny zespół.

Jak mierzyć skuteczne przywództwo?

Skuteczne przywództwo można mierzyć zachowaniem Twojego zespołu. Jeśli twoi pracownicy są często nieobecni, niezaangażowani lub niezadowoleni, może brakować czegoś w twoim podejściu do przywództwa. Kiedy pracownicy nie robią postępów w swojej karierze lub nie przestrzegają zasad firmy, może być konieczne ponowne rozważenie swoich umiejętności jako lidera. Ogólna satysfakcja z pracy wśród Twoich pracowników jest jednym ze sposobów określenia, czy Twój styl przywództwa jest skuteczny.

Jak mierzyć efektywne kierowanie?

Efektywne kierowanie można mierzyć za pomocą tradycyjnych mierników wydajności, takich jak ilość i jakość wyników, dotrzymywanie terminów i przestrzeganie budżetów. Jeśli Twój zespół konsekwentnie nie wykonuje wystarczająco wysokiej jakości pracy na czas, Twój styl zarządzania może nie pomagać Twojemu zespołowi.

Pracuj nad zapewnieniem bezpośredniego wsparcia członkom zespołu, gdy zmagają się z trudnym zadaniem. Daj im cel do osiągnięcia, ale jeśli są w stanie, pozwól im zdecydować, jak się do tego zabrać. Sprawdzaj regularnie, jak Twoi pracownicy wykonują swoje zadania, i w razie potrzeby oferuj konkretne wskazówki.

Podsumowanie

Po wielu dyskusjach na temat różnicy między liderem a menedżerem możemy stwierdzić, że oba są niezbędne do sukcesu organizacji. Dobry lider i menedżer może pomóc organizacji przetrwać na dłuższą metę i konkurować z konkurencją.

Rola lidera jest pozytywna, w której odkrywa ukryty talent swoich zwolenników i udziela im odpowiednich wskazówek, aby osiągnąć cel. Podczas gdy rola kierownika może być nieco negatywna, kiedy krytykuje on swoich pracowników, aby uczynić ich najlepszymi w swoich dziedzinach, ale nie demoralizować ich.

A może menedżer i lider?

Można być menedżerem i liderem. Ale nie jest to łatwe i wymaga decyzji, które mogą być bolesne. Moim zdaniem nie jest łatwo połączyć oba aspekty. Jeżeli chcesz być dobry w przewodzeniu ludźmi bądź ich liderem, niech idą we wskazanym przez Ciebie kierunku, ale gdy to niezbędne – kieruj ich postępowaniem aby nie zboczyli ze wskazanego przez Ciebie szlaku.

Literatura:

Arruda W., „9 Differences Between Being A Leader And A Manager”, Forbes, 2016

Gawin M., „Leadership vs. Management: What’s The Difference?”, Harward Business School, 2019

Skubis K., „Manager czy lider?”, Skris.pl, 2019

Zaleznik A., „Managers and Leaders: Are They Different?”, Harvard Business Review, 2004

„Kiedy lider staje się przywódcą? Oto najważniejsza różnica między nimi”, Business Insider, 2016

Dodaj komentarz