Blog
Codzienny Scrum

Codzienny Scrum

Celem Codziennego Scruma (ang. Daily Scrum) jest inspekcja postępów na drodze do osiągnięcia Celu Sprintu, a w razie konieczności adaptacja Rejestru Sprintu, czyli reorganizacja zaplanowanej wcześniej pracy. 

Codzienny Scrum to 15‐minutowe (niezależnie od długości Sprintu) spotkanie dla Deweloperów danego Zespołu Scrumowego. Aby nie komplikować, odbywa się ono w tym samym miejscu, o tej samej porze każdego roboczego dnia Sprintu. Jeżeli Właściciel Produktu lub Scrum Master wykonują pracę związaną z elementami Rejestru Sprintu, uczestniczą w spotkaniu jako Deweloperzy.

Deweloperzy mogą zdecydować się na dowolną technikę oraz strukturę tego spotkania. Warunkiem jest jedynie, że Codzienny Scrum dotyczy postępów w realizacji Celu Sprintu, a jego efektem jest możliwy do wykonania plan na bieżący dzień pracy. Pozwala to lepiej skupić się i poprawić umiejętność  samozarządzania.

Spotkanie to ułatwia przekazywanie informacji, wskazuje przeszkody, pozwala na szybkie podejmowanie decyzji, a co za tym idzie, ogranicza potrzebę organizowania innych spotkań.

Codzienny Scrum to nie jedyna okazja dla Deweloperów do zmian w planie. Zwykle spotykają się oni w  ciągu dnia, aby bardziej szczegółowo omówić zmiany czy zaplanować od nowa pracę w Sprincie którą jeszcze trzeba wykonać.

Kto uczestniczy w Codziennym Scrumie?

To wydaje się oczywiste – skoro codzienne spotkanie służy Deweloperom, to wszyscy oni powinni w nim aktywnie uczestniczyć. Ale czy napewno? Tak. Spotkanie to jest absolutnie niezbędnym elementem frameworku Scrum. Jednak słynne trzy pytania nie są obowiązkowe, a nawet forma spotkania na stojąco (standup) nie jest wymagana. To, co pozostaje niezmienne, to timebox, 15 minut, który zabezpiecza nas przed rozciągłymi dyskusjami.

Czy Scrum Master powinien uczestniczyć w tym spotkaniu?

Scrum Master, jeżeli pełni również rolę wytwórczą w Zespole – jak każdy inny deweloper ma obowiązek udziału w spotkaniu. Ale jako Scrum Master – powinien jedynie zapewnić, że spotkanie odbywa się codziennie i nie przekracza ograniczenia czasowego. Oczywiście, jeśli potrzebna jest facylitacja – można go poprosić o pomoc w organizacji wydarzenia (szczególnie gdy zespół jest mniej doświadczony).

A co z Właścicielem Produktu?

Choć Przewodnik po Scrumie nie mówi wprost, że Właściciel Produktu ma zakaz uczestnictwa w Codziennym Scrumie (mówi tylko, że to spotkanie dedykowane Deweloperom), to zdania są mocno podzielone:

Zdarzyć  się może, że Właściciel Produktu jest także przełożonym członków Zespołu Scrumowego. Wówczas spotkanie z jego obecnością mogłoby się przerodzić w sprawozdanie dla szefa, co wypaczyłoby sens tego wydarzenia i zaburzało transparentność. To nie jest dobry pomysł.

Niektórzy stosują zasadę „Może być obecny, nie powinien się odzywać”. Ale jeśli Rejestr Sprintu jest uaktualniany na bieżąco, to poza tymi piętnastoma minutami jest mnóstwo czasu, kiedy Deweloperzy i Właściciel Produktu mogą się ze sobą kontaktować (o ile oczywiście jest taka potrzeba). Po co więc blokować czas Właściciela Produktu na sztywno?

Oczywiście jeśli Właściciel produktu jest także Deweloperem, to uczestniczy w spotkaniu jak każdy z nich.

Cele Codziennego Scruma

Uwspólnienie wiedzy – zespół ma okazję do podzielenia się wiedzą domenową (produktową) oraz stosowanymi technologiami. Nie każdy w zespole ma tę samą wiedzę w zakresie funkcjonowania tworzonego produktu. Ważne jest więc ustalenie jaka nowa funkcjonalność jest tworzona oraz na jakim biznesowym etapie ona jest. Poza tym jest to okazja tworzenia czegoś nowego i zastosowania nowych technologii. Codzienny Scrum to ważna okazja do inspekcji i adaptacji. Istotne jest więc aby wszyscy deweloperzy byli na nim obecni. Czyjaś absencja pozbawia Zespół pełnego obrazu. Oczywiście, jeśli przyczyny losowe decydują o tej nieobecności, należy zadbać o przekazanie reszcie Zespołu stosownych informacji.

Zaplanowanie bieżącej pracy – wysłuchanie wszystkich członków zespołu i analiza aktualnego stanu prac powinno pozwolić deweloperom na ustalenia zakresu prac na najbliższy czas. Zwykle są to kolejne 24 godziny.

Rozpoznanie potencjalnych problemów – czy problem stanowi brak ruchu na tablicy z zadaniami?; czy fakt, że dany członek zespołu nie wykonał żadnej pracy w minionym dniu lub nie planuje jej – to kłopot?; Czy brak wiedzy produktowej lub w zakresie znajomości niezbędnej technologii jest problemem?; Czy na realizację Celu Sprintu ma wpływ to, że nie udało się zrealizować zadania, które zespół planował zakończyć? To tylko przykładowe pytania, które mogą prowadzić do identyfikacji faktycznych przeszkód na drodze do realizacji Celu Sprintu.

Przykładowy plan Codziennego Scruma?

  • Zespół spotyka się w stałym miejscu i o tym samym czasie.
  • Spotkanie zaczyna się ice breakerem (dowolnym tematem, na przykład każdy mówi co jadł na śniadanie, albo jedna osoba przedstawia książkę, którą ostatnio czytała).
  • Przechodzimy do głównej części spotkania.
  • Spotkanie prowadzimy wg schematu “Każdy po kolei” lub “Historyjka po historyjce”.
  • Notujemy tematy do omówienia później.

Na co warto zwrócić uwagę?

  • Zaplanujcie wydarzenie codziennie o tej samej porze, w tym samym miejscu. Niech stanie się ono rytuałem dla zespołu.
  • Podczas spotkania przypominajcie sobie jaki jest wyznaczony cel Sprintu i odwołujcie się do niego w dyskusji.
  • Zapewnijcie podczas spotkania dostęp do Rejestru Sprintu (stańcie przy tablicy lub odpalcie narzędzie typu Jira), aby mieć ogląd tego, co dzieje się w Sprincie (unikniecie konieczności opisywania każdorazowo zadań – po prostu wskażecie je na tablicy lub w aplikacji).
  • Kontrolujcie czas – np. używając timera.

Podsumowanie

Codzienny Scrum jest z pewnością jednym z najważniejszych spotkań deweloperów, pomaga bowiem w istotny sposób zarządzać bieżącą pracą. Rozmowa o tym co aktualnie jest robione, co jest planowane na najbliższy czas i jakie trudności występują – to nieoceniona pomoc w osiągnięciu tego, co zostało zaplanowane przez Zespół.

Trzeba na własne oczy zobaczyć wielką moc tego spotkania. Dobrze przeprowadzony Codzienny Scrum zaowocuje planem działania na następne 24 godziny.

Poprzez aktywne słuchanie, wszyscy deweloperzy będą mogli dostosować swoje plany na dzień do tego, co zostało już ukończone.

Literatura:

Bażela J., „Kto może przyjść na Daily Scrum?”, Codesprinters, 2018;

Bręk Ł., „Wszystko o Daily Scrum Meeting”, Bialko.eu, 2018;

Cohn M., „The Daily Scrum Meeting”, Mountain Goat Software;

Hobler-Terlrcka K., „Daily Scrum: Po co nam to?”, Brasswillow.pl

Lewandowicz D., „Daily (Scrum, Standup) – Codzienne spotkanie Zespołu Deweloperskiego”, Agile247.pl, 2018;

Ockerman S. „What is a Daily Scrum?”, Scrum.org;

Schwaber K., Sutherland J., „Przewodnik po Scrumie”, Scrum.org, 2020;

Springer O., „Jak efektywnie przeprowadzić Daily Scrum (Codzienny Scrum)?”, ProductVision.pl, 2020.

1 thought on “Codzienny Scrum

Dodaj komentarz