PSPO I

PSPO I
PSPO I

Professional Scrum Product Owner

Program: 

 • Scrum czyli empirycznie wytwarzanie produktów
 • Projekt VS Produkt
 • Techniki modelowania wizji i strategii produktu
 • Jak wejść na wyższy poziom kompetencji Product Ownera
 • Mierzenie i zarządzanie wartością biznesową (Value Driven Development)
 • Cel Sprintu
 • Zarządzanie releasami i jakością produktu
 • Zarządzanie ryzykiem i weryfikacja wartości
 • Współpraca z Zespołem Deweloperskim
 • Budżetowanie
 • Techniki zarządzania Product Backlogiem
 • Product Backlog Refinement

Forma: 

 • 2 dni
 • Warsztaty Online

Product Owner odpowiada za to, aby produkt zmierzał we właściwym kierunku, aby Deweloperzy robili rzeczy WŁAŚCIWE. To czyni Product Ownera najważniejszą osobą
w całym Scrum Teamie – jeżeli podejmie niewłaściwe decyzje, to nawet doskonały pod względem technicznym produkt okaże się porażką. Nie spełni potrzeb i oczekiwań użytkowników oraz interesariuszy. 

Szkolenie, które oferujemy to 2 dni intensywnych warsztatów. Wiedza i umiejętności tu zawarte pomogą Product Ownerowi rozwinąć niezbędne/wymagane kompetencje do tego,
aby skutecznie zarządzać produktem, czyli maksymalizować wartość biznesową.
Pozwolą wyciągnąć maksimum praktycznej wiedzy dot. stosowania Scruma: efektywnie wytwarzać produkt i walidować, czy podjęte decyzje biznesowe oraz techniczne są słuszne.  

Szkolenie jest skierowane również do Scrum Masterów – pomoże im ono skuteczniej edukować swoich Product Ownerów na drodze do zwinnego wytwarzania produktów.

Dodaj komentarz