Blog
Mity, które narosły wokół Agile

Mity, które narosły wokół Agile

Wokół Agile narosło wiele mitów, które mogą utrudniać zrozumienie i wdrożenie tej filozofii zarządzania. Oto niektóre z najczęstszych mitów:

 • Agile to brak planu. W rzeczywistości Agile to podejście, które opiera się na planowaniu, ale planowaniu iteracyjnym i adaptowalnym. Plany są tworzone w miarę rozwoju produktu i są aktualizowane w miarę wprowadzania zmian.
 • Agile to brak dokumentacji. W rzeczywistości dokumentacja jest ważna w zwinnym podejściu do wytwarzania produktu. Dokumentacja pomaga zrozumieć produkt i jego wymagania, ułatwia komunikację i współpracę oraz ułatwia utrzymanie i rozwój produktu.
 • Agile pasuje tylko dla małych projektów. Agile może być stosowany w projektach o dowolnej wielkości. W rzeczywistości Agile jest często stosowany w dużych projektach, w których wymagane jest ciągłe dostarczanie wartości.
 • Agile to łatwy sposób na rozwiązanie wszystkich problemów. Agile to narzędzie, które może pomóc w poprawie efektywności i produktywności. Jednak Agile nie jest panaceum na wszystkie problemy.

Oto kilka innych mitów, które można usłyszeć na temat Agile:

 • Agile jest tylko dla programistów. Agile może być stosowany w każdej dziedzinie, w której konieczna jest współpraca międzyludzkia i ciągłe doskonalenie.
 • Agile pasuje tylko dla startupów. Agile może być stosowany w dużych przedsiębiorstwach, które chcą być bardziej konkurencyjne i elastyczne.
 • Agile jest odpowiedni tylko dla zespołów o dużej autonomii. Agile może być stosowany w zespołach o różnej wielkości i strukturze.

Ważne jest, aby zrozumieć, że Agile to nie jest zbiór sztywnych zasad, ale raczej filozofia, która może być dostosowana do potrzeb każdej organizacji.

Mit: Agile to brak planu

Najlepszym sposobem obalenia mitu, że Agile to brak planu, jest zrozumienie, jak Agile definiuje planowanie. W podejściu Agile planowanie jest procesem iteracyjnym i adaptowalnym. Plany są tworzone w miarę rozwoju produktu i są aktualizowane w miarę wprowadzania zmian.

W praktyce planowanie w Agile obejmuje następujące kroki:

 1. Zrozumienie wymagań. Pierwszym krokiem jest zrozumienie wymagań klienta lub użytkownika. To może obejmować przeprowadzenie wywiadów, tworzenie prototypów i przeprowadzanie testów beta.
 2. Stworzenie planu produktu. Po zrozumieniu wymagań można rozpocząć tworzenie planu produktu. Plan produktu powinien określać cele produktu, funkcje, które będą dostępne w pierwszej wersji, oraz harmonogram rozwoju.
 3. Stworzenie planu iteracji. Plan iteracji określa, jakie funkcje zostaną wytworzone w danej iteracji. Plany iteracji są tworzone w miarę rozwoju produktu i są aktualizowane w miarę wprowadzania zmian.

Ważne jest, aby pamiętać, że plany w Agile są niepewne. Wymagania mogą się zmieniać, a nowe informacje mogą być dostępne w miarę rozwoju produktu. Z tego powodu plany powinny być elastyczne i powinny być aktualizowane w miarę wprowadzania zmian.

Oto kilka przykładów, jak Agile może być wykorzystywany do planowania:

 • Scrum wykorzystuje planowanie sprintu, aby określić, jakie funkcje zostaną wytworzone w danym sprintu. Planowanie sprintu odbywa się na początku sprintu i jest aktualizowane w miarę postępów w realizacji sprintu.
 • Kanban wykorzystuje tablicę Kanban do wizualizacji pracy, która jest do wykonania. Tablica Kanban pomaga zespołom w priorytetyzacji pracy i w identyfikowaniu zadań, które są opóźnione.

Agile to podejście do zarządzania, które opiera się na planowaniu, ale planowaniu iteracyjnym i adaptowalnym. Plany są tworzone w miarę rozwoju produktu i są aktualizowane w miarę wprowadzania zmian.

Mit: Agile to brak dokumentacji

Mit ten wynika bezpośrednio z jednej z wartości Manifestu Agile:

“Działające oprogramowanie ponad wyczerpującą dokumentację”. 

Dokumentacja jest bardzo jednak bardzo ważna ponieważ:

 • Pomaga zrozumieć produkt i jego wymagania. Dokumentacja może zawierać informacje o tym, jak produkt działa, jakie są jego wymagania, jak go używać i jak go konserwować. To pomaga zespołom zwinnym zrozumieć produkt i jego wymagania, co może pomóc im w podejmowaniu lepszych decyzji dotyczących rozwoju produktu.
 • Ułatwia komunikację i współpracę. Dokumentacja może być używana do komunikowania się z interesariuszami, takimi jak klienci, użytkownicy i inżynierowie. To może pomóc w zapewnieniu, że wszyscy są na tej samej stronie i że wszyscy rozumieją, jak działa produkt.
 • Ułatwia utrzymanie i rozwój produktu. Dokumentacja może być używana do rejestrowania zmian w produkcie. To może pomóc zespołom zwinnym w utrzymaniu i rozwoju produktu w miarę jego rozwoju.

Wbrew mitom, dokumentacja nie musi być obszerna ani szczegółowa, aby być skuteczna. W rzeczywistości, zwinna dokumentacja jest często krótka i dopasowana do celu. Może to obejmować:

 • Dokumentację użytkownika, która zawiera informacje o tym, jak używać produktu.
 • Dokumentację techniczną, która zawiera informacje o tym, jak produkt działa.
 • Dokumentację procesu, która zawiera informacje o tym, jak produkt jest tworzony i rozwijany.

Zwinne podejście do dokumentacji polega na tym, aby tworzyć dokumentację tylko wtedy, gdy jest to konieczne. Dokumentacja powinna być tworzona w miarę rozwoju produktu i powinna być aktualizowana w miarę wprowadzania zmian.

Oto kilka wskazówek dotyczących tworzenia dokumentacji w zwinnym podejściu:

 • Zacznij od małych kroków. Nie próbuj tworzyć całej dokumentacji naraz. Zacznij od stworzenia podstawowych dokumentów, takich jak dokumentacja użytkownika i dokumentacja techniczna.
 • Używaj prostego języka. Dokumentacja powinna być łatwa do zrozumienia przez wszystkich interesariuszy. Używaj prostych języków i unikaj technicznych terminów.
 • Utrzymuj dokumentację aktualną. Dokumentacja powinna być aktualizowana w miarę wprowadzania zmian w produkcie.

Dokumentacja jest ważnym elementem zwinnego podejścia do wytwarzania produktu. Pomaga zrozumieć produkt i jego wymagania, ułatwia komunikację i współpracę oraz ułatwia utrzymanie i rozwój produktu.

Mit: Agile pasuje tylko dla małych projektów

Najlepszym sposobem obalenia mitu, że Agile jest tylko do małych projektów, jest przedstawienie przykładów dużych projektów, które zostały pomyślnie zrealizowane w ramach podejścia Agile.

Oto kilka przykładów dużych projektów, które zostały zrealizowane w ramach podejścia Agile:

 • Microsoft wykorzystał podejście Agile do rozwoju Windows 10. Windows 10 jest złożonym systemem operacyjnym, który wymagał współpracy wielu zespołów. Agile pomógł Microsoftowi w szybkim i elastycznym rozwoju systemu operacyjnego, który spełniał potrzeby użytkowników.
 • Amazon wykorzystał podejście Agile do rozwoju Amazon Web Services. AWS jest kompleksową platformą chmurową, która oferuje szeroki zakres usług. Agile pomógł Amazonowi w szybkim i elastycznym rozwoju platformy, która spełniała potrzeby klientów.
 • Toyota Production System to podejście do zarządzania produkcją, które wykorzystuje wiele elementów Agile. Toyota Production System pomógł Toyocie w osiągnięciu wydajności i produktywności na światowym poziomie.

Oto kilka powodów, dla których Agile może być skuteczny w dużych projektach:

 • Agile pozwala na szybkie reagowanie na zmiany. W dużych projektach wymagania mogą się zmieniać w miarę rozwoju projektu. Agile pozwala zespołom na szybkie reagowanie na zmiany, co może pomóc w utrzymaniu projektu na właściwym torze.
 • Agile zwiększa komunikację i współpracę. Agile opiera się na współpracy międzyludzkiej. W dużych projektach Agile może pomóc w poprawie komunikacji i współpracy między różnymi zespołami.
 • Agile ułatwia dostarczanie wartości. Agile skupia się na dostarczaniu wartości klientom w krótkich cyklach. W dużych projektach Agile może pomóc w zapewnieniu, że klienci otrzymują wartość z projektu w miarę jego rozwoju.

Oczywiście nie wszystkie duże projekty są odpowiednie dla podejścia Agile. Jednak Agile może być skutecznym podejściem do zarządzania w wielu dużych projektach.

Mit: Agile to łatwy sposób na rozwiązanie wszystkich problemów

Mit, że Agile to łatwy sposób na rozwiązanie wszystkich problemów, jest powszechny. Może to wynikać z tego, że Agile często jest przedstawiany jako podejście, które może szybko i łatwo poprawić wydajność i produktywność.

Aby zmierzyć się z tym mitem, ważne jest, aby zrozumieć, że Agile to nie jest panaceum na wszystkie problemy. Agile to narzędzie, które może pomóc w poprawie efektywności i produktywności, ale nie jest rozwiązaniem wszystkich problemów.

Oto kilka powodów, dla których Agile nie jest łatwym sposobem na rozwiązanie wszystkich problemów:

 • Wymaga zmiany kultury organizacyjnej. Agile opiera się na współpracy międzyludzkiej i ciągłym doskonaleniu. Wdrożenie Agile wymaga zmiany kultury organizacyjnej, co może być trudnym i czasochłonnym zadaniem.
 • Wymaga zaangażowania wszystkich interesariuszy. Agile to podejście, które opiera się na współpracy międzyludzkiej. Wdrożenie Agile wymaga zaangażowania wszystkich interesariuszy, w tym klientów, użytkowników, menedżerów i pracowników.
 • Nie jest odpowiedni dla wszystkich projektów. Agile może być skutecznym podejściem do zarządzania w wielu projektach, ale nie jest odpowiedni dla wszystkich projektów. Na przykład Agile może nie być odpowiednim podejściem do zarządzania projektami, które wymagają bardzo precyzyjnego planowania lub projektami, które są bardzo złożone lub niebezpieczne.

Jeśli rozważasz wdrożenie Agile, ważne jest, aby zrozumieć, że Agile to nie jest łatwy sposób na rozwiązanie wszystkich problemów. Agile to narzędzie, które może pomóc w poprawie efektywności i produktywności, ale wymaga zmiany kultury organizacyjnej i zaangażowania wszystkich interesariuszy.

Oto kilka wskazówek, jak zmierzyć się z mitem, że Agile to łatwy sposób na rozwiązanie wszystkich problemów:

 • Wyjaśnij, że Agile to podejście, które opiera się na współpracy międzyludzkiej i ciągłym doskonaleniu.
 • Podkreśl, że wdrożenie Agile wymaga zmiany kultury organizacyjnej.
 • Wyjaśnij, że Agile nie jest odpowiedni dla wszystkich projektów.
 • Podaj przykłady projektów, w których Agile był skuteczny.

Ważne jest również, aby pamiętać, że Agile to nieustannie ewoluujące podejście. W miarę rozwoju Agile pojawiają się nowe metody i techniki, które mogą pomóc organizacjom w zwiększeniu efektywności i produktywności.

Mit: Agile jest tylko dla programistów

Agile to filozofia pracy, która opiera się na kilku podstawowych zasadach, takich jak:

 • Klienci są na pierwszym miejscu. Produkt lub usługa powinna być tworzona z myślą o ich potrzebach i oczekiwaniach.
 • Ciągłe dostarczanie wartości. Produkt lub usługa powinna być rozwijana i ulepszana w sposób ciągły, aby jak najszybciej dostarczać klientom wartość.
 • Współpraca i komunikacja. Ważne jest, aby wszystkie osoby zaangażowane w projekt współpracowały ze sobą i komunikowały się ze sobą w sposób otwarty i przejrzysty.
 • Elastyczność i adaptacja. Produkt lub usługa powinna być elastyczna i adaptowalna, aby można było reagować na zmiany.

Te zasady są uniwersalne i mogą być zastosowane w każdym środowisku pracy, w tym w nietechnicznych.

Aby obalić mit, że Agile jest tylko dla programistów, można:

 • Wyjaśnić, że Agile to filozofia, a nie metoda. Agile to zbiór zasad, które można zastosować w dowolnym procesie. Nie ma jednej metody Agile, która byłaby odpowiednia dla wszystkich.
 • Przytoczyć przykłady firm i organizacji, które z powodzeniem stosują Agile w nietechnicznych obszarach. Na przykład, wiele firm produkcyjnych wykorzystuje Agile do ulepszania swoich procesów produkcyjnych.
 • Podkreślić, że Agile może pomóc w zwiększeniu efektywności i produktywności w każdym środowisku pracy. Agile może pomóc w szybszym dostarczaniu wartości klientom, zmniejszeniu kosztów i poprawie jakości.

Oto kilka konkretnych przykładów, jak Agile może być stosowany w nietechnicznych obszarach:

 • W marketingu: Agile może być wykorzystany do szybszego wprowadzania nowych produktów lub usług na rynek, reagowania na trendy i potrzeby klientów oraz ulepszania kampanii marketingowych.
 • W sprzedaży: Agile może być wykorzystany do lepszego zrozumienia potrzeb klientów, szybszego wdrażania nowych procesów sprzedaży i zwiększania rentowności sprzedaży.
 • W obsłudze klienta: Agile może być wykorzystany do szybszego rozwiązywania problemów klientów, poprawy satysfakcji klientów i zmniejszenia kosztów obsługi klienta.
 • W HR: Agile może być wykorzystany do szybszego rekrutowania i zatrudniania pracowników, ulepszania szkoleń i rozwoju pracowników oraz zwiększania zaangażowania pracowników.

Agile to elastyczne podejście do pracy, które może być dostosowane do potrzeb każdego środowiska. Nie ma powodu, aby myśleć, że jest to tylko dla programistów.

Mit: Agile pasuje tylko dla startupów 

Agile to podejście do zarządzania, które opiera się na kilku podstawowych zasadach, takich jak:

 • Klienci są na pierwszym miejscu. Produkt lub usługa powinna być tworzona z myślą o ich potrzebach i oczekiwaniach.
 • Ciągłe dostarczanie wartości. Produkt lub usługa powinna być rozwijana i ulepszana w sposób ciągły, aby jak najszybciej dostarczać klientom wartość.
 • Współpraca i komunikacja. Ważne jest, aby wszystkie osoby zaangażowane w projekt współpracowały ze sobą i komunikowały się ze sobą w sposób otwarty i przejrzysty.
 • Elastyczność i adaptacja. Produkt lub usługa powinna być elastyczna i adaptowalna, aby można było reagować na zmiany.

Te zasady są uniwersalne i mogą być zastosowane w każdym środowisku pracy, w tym w dużych organizacjach.

Aby obalić mit, że Agile pasuje tylko dla startupów, można:

 • Wyjaśnić, że Agile to filozofia, a nie metoda. Agile to zbiór zasad, które można zastosować w dowolnym procesie. Nie ma jednej metody Agile, która byłaby odpowiednia dla wszystkich.
 • Przytoczyć przykłady dużych organizacji, które z powodzeniem stosują Agile. Na przykład, wiele firm produkcyjnych, finansowych i usługowych wykorzystuje Agile do ulepszania swoich procesów biznesowych.
 • Podkreślić, że Agile może pomóc w zwiększeniu efektywności i produktywności w każdej organizacji. Agile może pomóc w szybszym dostarczaniu wartości klientom, zmniejszeniu kosztów i poprawie jakości.

Oto kilka konkretnych przykładów, jak Agile może być stosowany w dużych organizacjach:

 • W rozwoju produktów: Agile może być wykorzystany do szybszego wprowadzania nowych produktów lub usług na rynek, reagowania na trendy i potrzeby klientów oraz ulepszania procesów rozwoju produktów.
 • W obsłudze klienta: Agile może być wykorzystany do szybszego rozwiązywania problemów klientów, poprawy satysfakcji klientów i zmniejszenia kosztów obsługi klienta.
 • W zarządzaniu projektami: Agile może być wykorzystany do szybszego i bardziej efektywnego zarządzania projektami, reagowania na zmiany i zwiększania zadowolenia klientów.

Agile to elastyczne podejście do pracy, które może być dostosowane do potrzeb każdej organizacji. Nie ma powodu, aby myśleć, że jest to tylko dla startupów.

Oto kilka konkretnych argumentów, które można wykorzystać do obalenia mitu, że Agile pasuje tylko dla startupów:

 • Startupy często mają ograniczone zasoby i muszą być w stanie szybko reagować na zmiany. Agile może pomóc im w tym.
 • Duże organizacje często mają złożone procesy i procedury, które mogą utrudniać wprowadzanie zmian. Agile może pomóc im w złagodzeniu tych problemów.
 • Agile może być wykorzystany do poprawy komunikacji i współpracy w całej organizacji.
 • Agile może pomóc w zwiększeniu produktywności i wydajności.

Podsumowując, Agile to elastyczne podejście do pracy, które może być zastosowane w każdej organizacji, niezależnie od wielkości.

Mit: Agile jest odpowiedni tylko dla zespołów o dużej autonomii

Agile to podejście do zarządzania projektami, które opiera się na kilku podstawowych zasadach, takich jak:

 • Klienci są na pierwszym miejscu. Produkt lub usługa powinna być tworzona z myślą o ich potrzebach i oczekiwaniach.
 • Ciągłe dostarczanie wartości. Produkt lub usługa powinna być rozwijana i ulepszana w sposób ciągły, aby jak najszybciej dostarczać klientom wartość.
 • Współpraca i komunikacja. Ważne jest, aby wszystkie osoby zaangażowane w projekt współpracowały ze sobą i komunikowały się ze sobą w sposób otwarty i przejrzysty.
 • Elastyczność i adaptacja. Produkt lub usługa powinna być elastyczna i adaptowalna, aby można było reagować na zmiany.

Te zasady są uniwersalne i mogą być zastosowane w każdym środowisku pracy, w tym w zespołach o małej autonomii.

Aby obalić mit, że Agile jest odpowiedni tylko dla zespołów o dużej autonomii, można:

 • Wyjaśnić, że Agile to filozofia, a nie metoda. Agile to zbiór zasad, które można zastosować w dowolnym procesie. Nie ma jednej metody Agile, która byłaby odpowiednia dla wszystkich.
 • Przytoczyć przykłady zespołów o małej autonomii, które z powodzeniem stosują Agile. Na przykład, wiele zespołów w dużych organizacjach wykorzystuje Agile do ulepszania swoich procesów biznesowych.
 • Podkreślić, że Agile może pomóc w zwiększeniu efektywności i produktywności w każdym zespole. Agile może pomóc w szybszym dostarczaniu wartości klientom, zmniejszeniu kosztów i poprawie jakości.

Oto kilka konkretnych przykładów, jak Agile może być stosowany w zespołach o małej autonomii:

 • W obsłudze klienta: Agile może być wykorzystany do szybszego rozwiązywania problemów klientów, poprawy satysfakcji klientów i zmniejszenia kosztów obsługi klienta.
 • W zarządzaniu projektami: Agile może być wykorzystany do szybszego i bardziej efektywnego zarządzania projektami, reagowania na zmiany i zwiększania zadowolenia klientów.
 • W marketingu: Agile może być wykorzystany do szybszego wprowadzania nowych produktów lub usług na rynek, reagowania na trendy i potrzeby klientów oraz ulepszania kampanii marketingowych.

Agile to elastyczne podejście do pracy, które może być dostosowane do potrzeb każdego zespołu. Nie ma powodu, aby myśleć, że jest to tylko dla zespołów o dużej autonomii.

Oto kilka konkretnych argumentów, które można wykorzystać do obalenia mitu, że Agile jest odpowiedni tylko dla zespołów o dużej autonomii:

 • Zespoły o małej autonomii mogą nadal stosować Agile, skupiając się na tych zasadach, które są dla nich dostępne. Na przykład, zespół może skupić się na ciągłym dostarczaniu wartości, nawet jeśli nie ma dużej kontroli nad swoimi procesami.
 • Agile może pomóc zespołom o małej autonomii w nawiązywaniu współpracy i komunikacji z innymi zespołami w organizacji. To może pomóc im w lepszym zrozumieniu potrzeb klientów i szybszym wprowadzaniu zmian.
 • Agile może pomóc zespołom o małej autonomii w lepszym zarządzaniu swoimi zasobami. To może pomóc im w szybszym dostarczaniu wartości klientom i obniżaniu kosztów.

Podsumowując, Agile to elastyczne podejście do pracy, które może być zastosowane w każdym zespole, niezależnie od poziomu autonomii.

Mit: Agile wymyślono, po to aby wytwarzać szybciej i taniej

W podejściu Agile wcale nie chodzi o to by wytwarzać szybciej i taniej, a jest to tylko skutek uboczny, ponieważ:

 • Agile skupia się na dostarczaniu wartości klientom. Celem Agile jest dostarczanie klientom wartości w krótkich cyklach. To oznacza, że ​​produkty i usługi są dostarczane szybciej, ale także są lepsze dopasowane do potrzeb klientów.
 • Agile opiera się na współpracy międzyludzkiej. Agile opiera się na współpracy międzyludzkiej. To oznacza, że ​​ludzie pracują razem, aby tworzyć produkty i usługi, które są wartościowe dla klientów.
 • Agile jest elastyczny. Agile jest elastyczny. To oznacza, że ​​produkty i usługi mogą być dostosowywane w miarę zmian potrzeb klientów.

Oto kilka konkretnych przykładów, jak Agile może pomóc w dostarczaniu wartości klientom:

 • Agile może pomóc w identyfikacji potrzeb klientów. Agile opiera się na współpracy międzyludzkiej. To oznacza, że ​​firmy mogą lepiej zrozumieć potrzeby swoich klientów, rozmawiając z nimi i współpracując z nimi.
 • Agile może pomóc w szybkim wprowadzaniu zmian. Agile jest elastyczny. To oznacza, że ​​firmy mogą szybko wprowadzać zmiany w swoich produktach i usługach, aby dostosować je do zmieniających się potrzeb klientów.
 • Agile może pomóc w zapewnieniu wysokiej jakości. Agile opiera się na współpracy międzyludzkiej. To oznacza, że ​​firmy mogą zapewnić wysoką jakość swoich produktów i usług poprzez współpracę z ludźmi, którzy rozumieją potrzeby klientów.

Oczywiście, że Agile może również pomóc w wytwarzaniu szybciej i taniej. Jednak jest to tylko skutek uboczny, a nie cel Agile.

Dodaj komentarz