Blog
Współpraca Właściciela Produktu z interesariuszami

Współpraca Właściciela Produktu z interesariuszami

Współpraca z interesariuszami to proces, w którym interesariusze są zaangażowani w projekt w taki sposób, aby zapewnić, że ich potrzeby i oczekiwania są spełnione. W Agile współpraca z interesariuszami jest kluczowa, ponieważ to właśnie oni są źródłem wymagań i kryteriów sukcesu.

Jak współpracować z interesariuszami?

Istnieje wiele sposobów na współpracę z interesariuszami. Oto kilka wskazówek:

 • Poznaj interesariuszy. Przed rozpoczęciem współpracy ważne jest, aby zrozumieć potrzeby i oczekiwania interesariuszy. Można to zrobić poprzez przeprowadzenie wywiadów, ankiet lub innych badań.
 • Buduj relacje. Ważne jest, aby zbudować dobre relacje z interesariuszami. Można to zrobić poprzez regularne komunikowanie się z nimi i słuchanie ich opinii.
 • Bądź otwarty na feedback. Warto zachęcać interesariuszy do dzielenia się swoimi opiniami i uwagami. Dzięki temu można lepiej zrozumieć ich potrzeby i oczekiwania.
 • Bądź transparentny. Ważne jest, aby być transparentnym w stosunku do interesariuszy. Należy informować ich o postępach projektu i o tym, jak ich potrzeby i oczekiwania są uwzględniane.

Framework Value Based Decisions

Framework Value Based Decisions (VBD) to podejście do podejmowania decyzji, które koncentruje się na wartości dostarczanej interesariuszom. VBD można wykorzystać do współpracy z interesariuszami w następujący sposób:

 • Określanie wartości. Pierwszym krokiem jest określenie wartości, którą każda decyzja będzie dostarczać interesariuszom. Można to zrobić poprzez przeprowadzenie analizy wartości, która uwzględnia zarówno korzyści, jak i koszty każdej decyzji.
 • Uwzględnianie wartości interesariuszy. Po określeniu wartości każdej decyzji, należy uwzględnić wartość interesariuszy w procesie podejmowania decyzji. Można to zrobić poprzez konsultowanie się z interesariuszami i ich słuchanie.
 • Podjęcie decyzji opartej na wartości. Ostatecznie decyzja powinna być podjęta w oparciu o wartość dostarczaną interesariuszom.

Przykład

Załóżmy, że pracujesz jako Product Owner nad projektem stworzenia nowego produktu. W ramach projektu musisz podjąć decyzję, czy dodać do produktu nową funkcję. Aby podjąć tę decyzję, możesz wykorzystać framework VBD.

Określanie wartości. Pierwszym krokiem jest określenie wartości, którą nowa funkcja będzie dostarczać interesariuszom. Możesz to zrobić, przeprowadzając analizę wartości, która uwzględnia zarówno korzyści, jak i koszty nowej funkcji. Na przykład, korzyściami nowej funkcji mogą być:

 • Zwiększona satysfakcja klientów
 • Zwiększone przychody
 • Zmniejszone koszty

Kosztami nowej funkcji mogą być:

 • Koszt rozwoju
 • Koszt utrzymania

Uwzględnianie wartości interesariuszy. Po określeniu wartości nowej funkcji, należy uwzględnić wartość interesariuszy w procesie podejmowania decyzji. Możesz to zrobić, konsultując się z interesariuszami i ich słuchając. Na przykład, możesz przeprowadzić wywiady z klientami, aby dowiedzieć się, czy nowa funkcja byłaby dla nich wartościowa.

Podjęcie decyzji opartej na wartości. Ostatecznie decyzja o tym, czy dodać nową funkcję do produktu, powinna być podjęta w oparciu o wartość dostarczaną interesariuszom. Na podstawie analizy wartości i konsultacji z interesariuszami możesz podjąć decyzję, że nowa funkcja jest warta dodania do produktu.

Podsumowanie

Współpraca z interesariuszami jest kluczowa dla sukcesu projektu Agile. Framework VBD to skuteczne narzędzie, które można wykorzystać do współpracy z interesariuszami w sposób oparty na wartości.

Dodaj komentarz