Blog
Kim są interesariusze i jak ich rozpoznać?

Kim są interesariusze i jak ich rozpoznać?

W Agile każdy projekt jest realizowany z uwzględnieniem potrzeb interesariuszy. To właśnie oni są źródłem wymagań i kryteriów sukcesu. Dlatego tak ważne jest, aby ich dobrze poznać i zrozumieć ich potrzeby.

Kim są interesariusze?

Interesariusze to osoby, grupy lub instytucje, które mają wpływ na realizację projektu lub są nim dotknięte. Mogą to być:

 • Klienci
 • Użytkownicy
 • Pracownicy
 • Właściciele
 • Inwestorzy
 • Dostawcy
 • Regulatorzy
 • Społeczność lokalna

Jak rozpoznać interesariuszy?

Aby dobrze poznać interesariuszy, należy przeprowadzić analizę interesariuszy. W jej ramach należy odpowiedzieć na następujące pytania:

Jak zrozumieć potrzeby interesariuszy?

Aby zrozumieć potrzeby interesariuszy, należy z nimi rozmawiać. Można to zrobić na różne sposoby, na przykład:

 • Przeprowadzenie wywiadów
 • Przeprowadzenie ankiet
 • Utworzenie grup fokusowych
 • Organizowanie warsztatów

Ważne jest, aby pamiętać, że potrzeby interesariuszy mogą się zmieniać w czasie. Dlatego należy regularnie monitorować ich potrzeby i oczekiwania.

Podsumowanie

Rozpoznanie i zrozumienie interesariuszy jest kluczem do sukcesu projektu Agile. Dzięki temu można zapewnić, że projekt będzie spełniał potrzeby wszystkich zainteresowanych stron.

Przykłady pytań, które można zadać interesariuszom:

 • Jakie są Twoje główne potrzeby i oczekiwania?
 • Jakie są Twoje największe wyzwania?
 • Jak możemy zapewnić, że projekt będzie dla Ciebie wartościowy?

Przykłady działań, które można podjąć w celu zrozumienia potrzeb interesariuszy:

 • Przeprowadź wywiady z interesariuszami.
 • Utwórz grupy fokusowe.
 • Organizuj warsztaty.
 • Monitoruj opinie interesariuszy na bieżąco.
Tags :

Dodaj komentarz